CHŁODNICTWO

Dwumiesięcznik ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390 - rok powstania: 1966
Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:

Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła. Budowa i eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji. Aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyka, monitoring i elektronika. Zagadnienia dotyczące prawidłowej eksploatacji, montażu i serwisu. Doniesienia o nowych czynnikach chłodniczych i możliwościach ich stosowania (charakterystyki wydajnościowe, właściwości). Kriogenika. Transport chłodniczy. Budowa i eksploatacja obiektów chłodniczych: komory chłodnicze, mroźnicze i z kontrolowaną atmosferą, monobloki, izolacje, drzwi i kurtyny powietrzne. Wyposażenie sklepów i gastronomii (meble chłodnicze). Skróty prac badawczych dotyczących techniki chłodniczej. Zagadnienia związane z technologią schładzania, zamrażania i przechowywania. Co miesiąc artykuły techniczne i technologiczne, najnowsze wiadomości z zakresu prawa, życia branży, działalności organizacji chłodniczych, wywiady, reportaże, relacje z imprez, spotkań i targów, informacje ze świata.

Czytelnicy:

Zakłady przemysłu spożywczego (mięsne i drobiarskie, mleczarskie, owocowo-warzywne), przedsiębiorstwa przemysłu chłodniczego, chemicznego, farmaceutycznego, browary, producenci i dystrybutorzy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i aparatury kontrolno-pomiarowej, centra logistyczne, lakiernie, huty, firmy projektowe, instalacyjne i serwisowe, przedsiębiorstwa prywatne (np. producenci lodów), restauracje, hotele, markety, placówki naukowo-badawcze, uczelnie, biblioteki.

KOLGIUM REDAKCYJNE: p.o. redaktora naczelnego dr inż. Martyna Jachimowicz (redaktor naczelny), mgr Hanna Wasiak (redaktor językowy), dr inż. Radosław Kołoła (redaktor statystyczny)
redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dr hab. inż. Grażyna Budryn, Politechnika Łódzkiej

RADA PROGRAMOWA:

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Franciszek Kluza, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Członkowie: prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechnika Koszalińska, dr inż. Bolesław Gaziński, Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP, dr inż. Janina Jędrzejewska, Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego, prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł, Uniwersytet Zielonogórski, prof. dr hab. inż. Kazimierz Maczek, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski, Politechnika Łódzka,

LISTA RECENZENTÓW

artykułów naukowych, technicznych i technologicznych: prof. dr hab. inż. Sergiy Filin – Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, prof. Paulius Matusevičius, Department of Animal Science, Veterinary Academy of Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, prof. dr hab. inż. Wiesław Pudlik – Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale – Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, dr inż. Wiesław Warczak, Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH, Kraków, prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski – Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego, Wydział Techniki Morskiej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski – Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji, Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, dr inż. Andrzej Zawadzki – Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa, Politechnika Łódzka, prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki – Zakład Maszyn Spożywczych i Transportu Żywności, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Politechnika Poznańska

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.