INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Dwumiesięcznik ISSN 0208-6247, e-ISSN 2449-9889 - rok powstania: 1980
Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Podstawy projektowania, wytwarzania i kształtowania własności metali, materiałów ceramicznych, polimerów i kompozytów. Rozwój nowych materiałów i technologii zaawansowanych oraz doskonalenie materiałów konwencjonalnych. Inżynieria powierzchni. Popularyzacja nowych metod badań składu chemicznego, struktury i własności materiałów. Systemy kontroli jakości materiałów oraz techniczne i ekonomiczne kryteria ich doboru. Standaryzacja materiałów oraz zasady tworzenia i funkcjonowania banków danych materiałowych.

Czytelnicy:
Inżynierowie-technolodzy i materiałoznawcy w zakładach przemysłowych. Pracownicy zaplecza badawczo- rozwojowego i projektowego przemysłu. Kadra naukowa i dydaktyczna instytutów badawczych i wyższych uczelni. Słuchacze specjalności materiałoznawczych i technologicznych wyższych uczelni.

KOLEGIUM REDAKCYJNE
Redaktor naczelna – dr hab. inż. ANITA OLSZÓWKA-MYALSKA prof. nzw w Pol. Śl. Z-ca redaktora naczelnego – prof. dr hab. inż. TADEUSZ WIERZCHOŃ Redaktor – prof. dr hab. inż. JÓZEF ŚLEZIONA Sekretarz redakcji – dr inż. JACEK CHRAPOŃSKI doc. w Pol. Śl. Redaktor – dr inż. JOANNA MICHALSKA Redaktor – dr inż. AGNIESZKA TOMASZEWSKA

RADA PROGRAMOWA
Przewodniczący Rady Programowej – prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF J. KURZYDŁOWSKI Z-ca Przewodniczącego Rady Programowej – prof. dr hab. inż. HENRYK DYBIEC
CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. ANDRZEJ K. BLEDZKI, Niemcy Prof. dr hab. inż. JAN CHŁOPEK Prof. dr hab. inż. JAN CWAJNA Prof. dr hab. inż. ALEKSANDRA CZYRSKA-FILEMONOWICZ Prof. dr hab. inż. ANNA FRACZKIEWICZ, Francja Prof. Dr.-Ing. Habit. MAIK GUDE, Niemcy Prof. dr hab. inż. KRZYSZTOF HABERKO Dr hab. inż. JOLANTA JANCZAK-RUSCH, Szwajcaria Prof. Dr. RUDOLF KAWALLA, Niemcy Prof. Dr. ANNETTE KIPKA, Szwajcaria Dr JACEK KOMENDA, Szwecja Prof. dr hab. inż PIOTR KULA Prof. Dr. JÁNOS L. LÁBÁR, DSc., Węgry Prof. dr hab. inż. MAŁGORZATA LEWANDOWSKA Prof. dr hab. inż. BOGUSŁAW MAJOR Mgr inż. EDWARD MARGAŃSKI Doc. PhD. Eng. EDWARD PLESHAKOV, Ukraina Dr JULIAN PLEWA DSc., Niemcy Prof. dr hab. inż. WOJCIECH PRZETAKIEWICZ Dr JAN A. PUSZYNSKI, USA Prof. Dr. Ing. JAROSLAV SOJKA, Czechy Dr TOM TROCZYŃSKI, Kanada Prof. ATHENA TSETSEKOU, Grecja Dr inż. ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI Prof. dr hab. inż. ANDRZEJ ZIELIŃSKI

Pobierz plik Wskazówki dla autorów
 
 

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.