MATERIAŁY BUDOWLANE

Miesięcznik ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X - rok powstania: 1947
Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 6 punktów za publikacje w miesięczniku „Materiały Budowlane”.

Tematyka:
Nowoczesne materiały budowlane i instalacyjne potrzebne do wznoszenia i remontów budynków (przegląd poszczególnych grup wyrobów) oraz technologie ich produkcji i stosowania. Energo- i materiałooszczędne metody budowy i wykończania domów. Kompleksowa termorenowacja starych zasobów mieszkaniowych. Normalizacja i certyfikacja wyrobów budowlanych. Nowe przepisy prawne i finansowe dotyczące budownictwa wraz z komentarzami. Informacje o rynku budowlanym. Stan oraz perspektywy rozwoju budownictwa i poszczególnych branż przemysłu materiałów budowlanych. Vademecum Unijne.

Czytelnicy:
Projektanci i architekci, inwestorzy i wykonawcy robót budowlanych, producenci i dystrybutorzy wyrobów dla budownictwa, służby nadzoru budowlanego, rzeczoznawcy budowlani, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego związanego z budownictwem, uczniowie i studenci kierunków budowlanych i wiele innych osób zawodowo związanych z budownictwem.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktor naczelna – mgr inż. Krystyna Wiśniewska Z-ca redaktor naczelnej mgr Danuta Kostrzewska-Matynia Sekretarz redakcji – mgr inż. Ewelina Kowałko Redaktorzy tematyczni prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki mgr inż. Lech Misiewicz, dr inż. Paweł Sulik Redaktor językowy – Barbara Kołtowska Redaktor statystyczny – mgr Mariusz Sochacki

RADA NAUKOWA
dr inż. Isabela Bradáčová,TechnickaUniwerzita,Ostrava; prof. Lech Czarnecki, Instytut Techniki Budowlanej, PolitechnikaWarszawska (przewodniczący); prof. Andrzej Cwirzen,Aalto University School of Engineering, Finland; prof. Tibor Ďurica, University of Security Management, Slovakia; prof. Mariaenrica Frigione, University of Salento, Italy; prof. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska; prof. Naser Kabashi, Pristina University, Kosovo; prof. ThomasMathia, Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systemes Ecole Centrale de Lyon, France; prof. Hulusi M. Özkul, Istanbul Technical University, Turkey

RADA PROGRAMOWA
mgr Zbigniew Bachman, mgr inż. Andrzej Dobrucki (przewodniczący), mgr Robert Dziwiński, dr inż. Jadwiga Fangrat, dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, prof. PŚl., dr hab. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS, mgr inż. Maciej Horaček, dr hab. inż. Eugeniusz Hotała prof. PWr., dr inż. Mariusz Jackiewicz, mgr inż. Marek Kaproń, inż. Józef Kostrzewski, mgr Piotr Kurach, mgr inż. Marek Małecki, prof. dr hab. inż. Adam Zbigniew Pawłowski, prof. dr hab. inż.Adam Podhorecki, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dr inż. Henryk Szeląg, mgr inż. Michał Wrzosek, prof. ICiMB dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, mgr Józef Zubelewicz, prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski prof. PG

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.