OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Miesięcznik ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501 - rok powstania: 1957
Czasopismo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem.)
Czasopismo umieszczone na Liście Czasopism Punktowanych (w części B) MNiSW z liczbą 12 punktów (lista z 23.12.2015).

Tematyka:
Czasopismo stanowi forum wymiany wiedzy i doświadczeń na temat ochrony materiałów przed skutkami korozji. Podejmuje następującą tematykę: zjawiska korozyjne; badania korozji; technologie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych - farby, ochrona elektrochemiczna, powłoki konwersyjne, powłoki metalowe, inhibitory korozji, tworzywa sztuczne; zabezpieczanie przeciwkorozyjne metali, betonu, drewna; korozja mikrobiologiczna, galwanotechnika, metody badawcze, nowości rynkowe, nowości wydawnicze, wydarzenia branżowe – konferencje, seminaria, targi.

Czytelnicy:
Wykonawcy prac antykorozyjnych, remontowych, budowlanych. Chemicy i mechanicy w zakładach przemysłowych. Producenci i sprzedawcy materiałów i urządzeń do ochrony antykorozyjnej. Wyższe uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe, laboratoria.

Słowa kluczowe:
korozja, powłoki ochronne, ochrona katodowa, inhibitory korozji, odporność betonu, powłoki cynkowe, powłoki konwersyjne, cynkowanie, stopy, stal odporna na korozję, trwałość, powłoki elektrolityczne, mechanizmy korozji, korozyjność atmosfery, pomiar szybkości korozji, odporność korozyjna, korozja wysokotemperaturowa

ZESPÓŁ REDAKCYJNY/EDITORIAL STAFF:
Redaktor Naczelna: dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz, Z-ca Red. Naczelnej: mgr Małgorzata Śmieszek-Glanc, Sekretarz redakcji: Regina Gołębiowska, Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. Janusz Flis, prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska, dr inż. Agnieszka Królikowska, dr hab. inż. Ginter Nawrat, dr inż. Wojciech Sokólsk.i Redaktor językowy: mgr Jacek Leszczyński – jęz. pol. Redaktor językowy: mgr Grzegorz Sosna – jęz. ang. Redaktor statystyczny: mgr inż. Anna Tramś

RADA NAUKOWA/SCIENTIFIC COUNCIL:
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Witold Gnot; prof. Idalina Vieira Aoki, Brazylia; prof dr hab. Henryk Bala, Polska; prof. Pier Luigi Bonora, Włochy; dr Henrikas Cesiulis, Litwa; prof. Lorenzo Fedrizzi, Włochy; prof. João Salvador Fernandes, Portugalia; prof. dr hab. inż. Janusz Flis, Polska; dr Daniel de la Fuente, Hiszpania; prof. Andréa Kalendová, Czechy; prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Polska; prof. Niki Kouloumbi, Grecja; dr Olga Kulikova, Rosja; mgr inż. Józef Kozieł, Polska; dr inż. Andrzej Kusyk, Polska; dr inż. Agnieszka Królikowska, Polska; dr inż. Andrzej Królikowski, Polska; dr Lech Kwiatkowski, Polska; prof. Vesna B. Mišković-Stanković, Serbia; prof. Roman Nowak, Finlandia; dr hab. inż. Hanna Pokhmurska, Niemcy; dr inż. Tomáš Prošek, Czechy; inż. Štefan Rástocký, Słowacja; dr Thadeus Schauer, Niemcy; dr inż. Wojciech Sokólski, Polska; prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł, Polska; dr Judit Telegdi, Węgry; prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń, Polska; prof. dr hab. inż. Tadeusz Zakroczymski, Polska; prof. dr hab. inż. Adam Zybura, Polska.

www.ochronaprzedkorozja.pl

www.ochronaprzedkorozja.com

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.