Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Czasopismo umieszczone na Liście Czasopism Punktowanych (w części B) MNiSW z liczbą punktów 5.

Zagadnienia technologii włókienniczych, odzieżowych i skórzanych, wykończalnictwa i drukarstwa, barwników i środków pomocniczych, oceny wyrobów, surowców i metrologii, ekonomiki, organizacji pracy, ochrony środowiska, maszyn i urządzeń. Informacje o funkcjonowaniu przemysłu lekkiego - najważniejszych konferencjach i sympozjach, targach i wystawach, o działalności firm przemysłu lekkiego, spółdzielni, hurtowni, spółek i organizacji współpracujących z przemysłem lekkim. Rozmowy i opinie z przedstawicielami przemysłu i handlu.

Czytelnicy:
Przedsiębiorcy, pracownicy jednostek naukowo-badawczych, inżynierowie i technicy, kadra kierownicza i pracownicy firm włókienniczych, odzieżowych i skórzanych, handlowcy, uczniowie i studenci, pracownicy firm współpracujących z branżami przemysłów maszyn włókienniczych, włókien chemicznych, barwników i środków pomocniczych.

ZESPÓŁ redakcyjny
redaktor naczelny – Zdzisław Marzec z-ca redaktora naczelnego – Jerzy Zakrzewski sekretarz redakcji – Anna Zakrzewska redaktorzy tematyczni: dr hab. n.t. Jan Wojtysiak – maszyny i urządzenia włókiennicze dr inż. Bogusław Woźniak – przemysł skórzany redaktor statystyczny – dr hab. inż. Marek Kałuszka, prof. PŁ

Rada Naukowa / Scientific Council: prof. dr hab. n.t. Stefan Brzeziński doc. ing. Ladislav Burgert (Czechy) dr ing. Michal Černý (Czechy) prof. Jelka Geršak (Słowenia) prof. dr hab. n.t. Izabella Krucińska dr Robert Jakub Kubiak (USA) prof. dr hab. n.t. Józef Masajtis prof. Rimvydas Milašius (Litwa) prof. Jiří Militký (Czechy)

DZIAŁ skóra Współpracują z nami: Instytut Przemysłu Skórzanego, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

Komitet Doradczy:
prof. Zbigniew Karbarz prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski dr hab. Maria Pawłowa prof. UT-H dr hab. Krzysztof Śmiechowski prof. UT-H dr inż. Władysław Myjak dr inż. Jan Piechna dr inż. Tadeusz Sadowski prof. IPS dr inż. Bogusław Woźniak mgr inż. Leszek Flisek mgr inż. Izabela Myjak mgr inż. Lidia Przyjemska inż. Jerzy Brzozowski

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.