PRZEGLĄD PAPIERNICZY

Miesięcznik ISSN 0033-2291, e-ISSN 2449-9498- - rok powstania: 1945
Czasopismo Stowarzyszenia Papierników Polskich (SPP)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Całokształt zagadnień związanych z włóknistymi masami papierniczymi, papierami, kartonami i tekturami, przetwarzaniem i uszlachetnianiem papieru, kartonu i tektury (przetwórstwo papiernicze). Publikacje o technologii produkcji, maszynach i urządzeniach, jakości, nowych technikach reprograficznych, ekonomice i organizacji przemysłu, rynku papierniczym, normalizacji, metodach analitycznych i pomiarowych, prezentacji przedsiębiorstw branży papierniczej i branż pokrewnych, ochronie środowiska, nauce (jednostkach naukowych ich organizacji, pracy i osiągnięciach, konferencjach, sympozjach, seminariach, metodach podnoszenia kwalifikacji) oraz historii papiernictwa. Światowe osiągnięcia postępu technicznego w odniesieniu do omawianych wyrobów, perspektywy rozwoju branży papierniczej. Akcje promocyjne wyrobów branżowych, maszyn i urządzeń oraz branżowych i pokrewnych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Czytelnicy:
Producenci, odbiorcy, projektanci i pracownicy pionów ekonomicznych branży, inwestorzy, handlowcy, pracownicy naukowi branżowych jednostek naukowych, studenci oraz inne osoby związane z branżą papierniczą i jej pokrewnymi.

Artykuły publikowane w czasopiśmie Przegląd Papierniczy w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymują 6 punktów.

PISMO REDAGUJĄ:
Redaktor naczelny: Paweł Wandelt Zastępca redaktora naczelnego: Jolanta Wiatroszak-Krysicka Sekretarz redakcji: Joanna Wiatroszak
Redaktorzy tematyczni: Stefan Jakucewicz (sjakucewicz@kpp.pl), Aleksander Klepaczka, Zofia Raczyńska Redaktor statystyczny: Marek Kałuszka (kaluszka@p.lodz.pl)
STALE WSPÓŁPRACUJĄ: Tomasz Graczyk (tom.graczyk@sbcglobal.net) Jolanta Tybuś, Elżbieta Włodarczyk, Maria Żubrzak

RADA NAUKOWA
Prof. dr hab. Ewa Ratajczak (ITD) Prof. dr hab. Barbara Surma-Ślusarska (IPiP PŁ) Prof. Lothar Göttsching (TH Darmstadt) Prof. Jean-Francis Bloch (Grenoble INP) Prof. Miloslav Milichovsky (TU Pardubice) Dr Eero Hiltunen (Aalto University of Technology, Helsinki)

RADA PROGRAMOWA
Jerzy Janowicz (Stora Enso Poland S.A.), Michał Jarczyński, Andrzej Głębowski (SPP), Urszula Kembłowska, Marek Krzykowski (IP-Kwidzyn Sp. z o.o.), Ryszard Kołodziejski (SPP), Maciej Kunda (Mondi Świecie S.A.), Lucjana Kuźnicka-Tylenda (TFP Sp. z o.o.), Małgorzata Michniewicz (IBiWCh), Konrad Olejnik (IPiP PŁ), Zbigniew Olejnik (PMPoland SA), Marek Ściążko (Velvet Care), Tomasz Tyralski (IPiP PŁ), Paweł Rogalka (Aquila Sp. z o.o.), Paweł Wandelt (Przegląd Papierniczy)

LISTA RECENZENTÓW ARTYKUŁÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH:
Dr hab. inż. Jan Bagiński, prof. PW (IOSP PW), dr inż. Juraj Gigac (Pulp & Paper Research Institute, Bratysława), prof. dr hab. inż. Andrzej Garstecki (PWSZ im. St. Staszica w Pile), dr hab. inż. Adam Glema, prof nzw. PP (IKB PP), prof. dr hab. inż. Svitlana Havenko (Ukrainian Academy of Printing, Lwów), dr inż. Anna Knitter-Piątkowska (IKB PP), prof dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski (KWMiK PŁ), prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski (WOiZ PŁ), dr hab. inż. Przemysław Litewka, prof PP (IKB PP), prof. dr hab. Dariusz Markowski (IZiK UMK w Toruniu), dr inż. Andrzej Okolewski (IM PŁ), dr hab. inż. Halina Podsiadło, prof PW (IMiP PW), prof. dr hab. Kazimierz Przybysz (IPiP PŁ), prof. Jerzy Skowroński (North Carolina State University), dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. PŁ (IPiP PŁ), prof. dr hab. inż. Wiktorian Tarnawski, dr hab. inż. Adam Wójciak (IChTD, UP w Poznaniu), prof. dr hab. inż. Zofia Żakowska (ITFiM PŁ)

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.