PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY

Miesięcznik ISSN 0033-2119, e-ISSN 2449-9420 - rok powstania: 1946
Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Praktyka i teoria żywienia zbiorowego w Polsce. Nauka o żywieniu człowieka, technologia gastronomiczna, prezentacja nowoczesnych maszyn i urządzeń, marketing, najnowsze informacje z dziedziny żywienia zbiorowego, porady prawne i podatkowe, porady dla początkujących w zawodach związanych z gastronomią, propozycje szefów kuchni, sylwetki właścicieli zakładów gastronomicznych oraz szefów kuchni, aranżacje wnętrz, kalendarz targów i wystaw.

Czytelnicy:
Restauracje hotelowe, duże, średnie i małe restauracje, bary i kawiarnie, właściciele restauracji, kierownicy działów żywienia, szefowie kuchni, barmani, bariści i kelnerzy, stacje sanitarno-epidemiologiczne, wojskowe służby kwatermistrzowskie, sanatoria, stołówki szpitalne, szkolne i przedszkolne, wyższe uczelnie i szkoły gastronomiczne, biblioteki naukowe, zakłady produkcyjne i osoby prywatne.

SŁOWA KLUCZOWE:
gastronomia, technika gastronomiczna, technologia gastronomiczna, sprzęt gastronomiczny, obróbka termiczna, żywność, żywienie zbiorowe, odżywianie, dietetyka, dieta, jedzenie, potrawa, wartość odżywcza, higiena żywności, prawo żywnościowe, gotowanie, kuchnia, kwatermistrzostwo, mistrz kulinarny, kulinaria, szkoły gastronomiczne, HACCP restauracja, hotel, bar, kawiarnia, stołówka, kelner, kucharz, szef kuchni, barman, barista, przepisy kulinarne, receptury, dania

REDAGUJE KOLEGIUM:
Kinga Wesołowska – redaktor naczelny, Danuta Siekierska –zastępca redaktora naczelnego, Marta Garlińska –sekretarz redakcji.

Redaktorzy współpracujący: Piotr J. Bykowski, Barbara Czarnecka, Ewa Czarniecka- Skubina, Dorota Czerwińska, Waldemar Dzwolak, Szymon Falaciński, Wiesława Grzesińska, Arletta Kowalik, Daria Majda, Dominika Matuszak, Anna Wytrykus, Marcin Zatyka

RADA PROGRAMOWA:
mgr inż. Teresa Dąbrowska (przewodnicząca Rady), mgr inż. Danuta Janik, mgr Tadeusz Landa, dr inż. Elżbieta Polak, mgr inż. Andrzej Rosolski, lek. med. Wojciech Babicki

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.