WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE

Miesięcznik ISSN 0043-5112, e-ISSN 2449-9560 - rok powstania: 1933
Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o. ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Artykuły przeglądowe, problemowe i dyskusyjne (ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty praktyczne) ze wszystkich podstawowych działów współczesnej elektrotechniki silnoprądowej: akumulatory i ogniwa, aparaty i urządzenia, automatyka, badania i certyfikacja, bezpieczeństwo pracy, elektronika przemysłowa, elektrotermia, elektryczny sprzęt powszechnego użytku, energetyka, energoelektronika, elektroinstalacje, kable i przewody, maszyny i transformatory, materiały i technologie, miernictwo, napęd elektryczny, normalizacja i przepisy, ochrona odgromowa i przeciwporażeniowa, sieci elektroenergetyczne, technika świetlna. Informacje o nowościach krajowych i światowych z zakresu elektrotechniki (wydawnictwa, konferencje, imprezy i wydarzenia techniczne). Artykuły naukowo-techniczne publikowane w WE są recenzowane. W ocenie MNiSzW Wiadomości Elektrotechniczne uzyskują 6 punktów, natomiast w ocenie Index Copernicus – 60,82. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus, BazTech oraz w międzynarodowej bazie INSPEC.

Czytelnicy:
Konstruktorzy, projektanci i eksploatatorzy: maszyn, urządzeń i układów elektroenergetycznych, linii przesyłowych i urządzeń rozdzielczych oraz elektroinstalacji. Pracownicy wyższych uczelni i średnich szkół technicznych o profilu elektrycznym. Studenci i uczniowie.

Redaktor naczelny:
dr inż. Krzysztof Waldemar Woliński

Sekretarz redakcji:
mgr Olga Górczak-Żaczek (redaktor językowy)

Rada naukowa:
MSc. Adam Bartylak (RPA)
B.E. (Electrical) Ritesh Bharat (Indie)
prof. zw. dr inż. Stanisław Bolkowski (Polska)
prof. Milan Dado, PhD. Faculty of Electrical Engineering(Słowacja)
Dr Ivan Dudurych, EirGrid plc (Irlandia)
prof. dr hab. inż. Jerzy Gołębiowski (Polska)
dr ing. hab. Hans-Joachim Herrmann (Niemcy)
prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko (Polska)
prof. dr hab. inż. Volodymyr Kucheruk (Ukraina)
prof. dr hab. inż. Igor Piotr Kurytnik (Polska)
prof. dr hab. inż. Brunon Lejdy (Polska)
dr B.R. Nussupbekov, prof. KarGu (Kazachstan)
prof. dr hab. inż. Marian Pasko (Polska)
doc. Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc (Czechy)
prof. dr hab. Aleksandra Rakowska (Polska)
doc. Ing. Vitězslav Stýskala, PhD. (Czechy)
prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan (Polska)

Redaktorzy tematyczni:
dr inż. Andrzej Baranecki
dr inż. Witold Bobrowski
mgr Urszula Bugaj
Joanna Dróżdż
mgr inż. Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz
mgr inż. Piotr Olszowiec
inż. Henryk Ptasiński
mgr inż. Andrzej Żurek

Redaktor statystyczny:
mgr inż. Michał Brzozowski

Lista recenzentów: MSc. Adam Bartylak (RPA)
B.E. (Electrical) Ritesh Bharat (Indie)
B.E. (Electronics&Power) Himanshu Bhatia (UK)
Ing. Stefan Kosovan PhD (Czechy)
prof. dr hab. inż. Józef Lorenc (Polska)
dr hab. inż. Jerzy Marzecki (Polska)
prof. dr hab. inż. Franciszek Mosiński (Polska)
doc. Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc (Czechy)
dr hab. inż. Bohdan Synal (Polska)

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.