Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ PRZYBYSZ"

Klasyfikacja wody zawartej w papierniczych masach włóknistych i wytworach papierniczych Cz. 2 Woda sklarowana i sedymentacyjna

Czytaj za darmo! »

Woda, ze względu na swoje specyficzne właściwości (1, 2), odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie wytwarzania, przetwarzania i użytkowania wytworów papierniczych. Dążenie do optymalizacji procesu wytwarzania papieru i doskonalenia jakości wytworów papierniczych przyczynia się do wzrostu zainteresowania teoretyków i praktyków rolą wody w procesie wytwarzania papieru i kształtowania jego wł[...]

Klasyfikacja wody zawartej w papierniczych masach włóknistych i wytworach papierniczych - Cz. III. Woda wolna zawarta w papierniczych masach włóknistych

Czytaj za darmo! »

Woda ze względu na swoje specyficzne właściwości (1, 2) odgrywa niezwykle ważną rolę w procesie wytwarzania, przetwarzania i użytkowania wytworów papierniczych. Dążenie do optymalizacji procesu wytwarzania papieru i doskonalenia jakości wytworów papierniczych przyczynia się do wzrostu zainteresowania teoretyków i praktyków rolą wody w procesie wytwarzania papieru i kształtowania jego właściw[...]

Charakterystyka wody zawartej w papierniczych masach włóknistych i wytworach papierniczych

Czytaj za darmo! »

Woda, ze względu na swoje specyficzne właściwości (1, 2), odgrywa niezwykle ważną rolę w wytwarzaniu, przetwarzaniu i użytkowaniu wytworów papierowych. Dążenie do optymalizacji procesu wytwarzania papieru i doskonalenia jakości wytworów papierniczych przyczynia się do wzrostu zainteresowania teoretyków i praktyków rolą wody w procesie wytwarzania papieru i kształtowania jego właściwości użyt[...]

Nowy typ aparatu Rapid Köthen

Czytaj za darmo! »

Szybko modernizujący się przemysł papierniczy wymaga stosowania coraz bardziej złożonych, a zatem kosztownych, urządzeń kontrolno-pomiarowych. Wymiana informacji i opinii, dotycząca nowej bądź modernizowanej aparatury kontrolno-pomiarowej, może stanowić istotny czynnik przyczyniający się do upowszechnienia nowoczesnych metod pomiarowych, a w efekcie do optymalizacji procesów technologicznych[...]

 Strona 1  Następna strona »