Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MIECZY JARONIEC"

Uporządkowane materiały nanoporowate. Synteza, właściwości i zastosowania

Czytaj za darmo! »

Dwie publikacje z Mobil (USA) na temat syntezy uporządkowanych materiałów krzemionkowych1, 2), które ukazały się w roku 1992, zapoczątkowały nową erę w chemii materiałów nanoporowatych. W pracach tych zademonstrowano po raz pierwszy proces samorzutnego uporządkowania surfaktantów w obecności ortokrzemianu tetraetylu, który umożliwił otrzymanie nowych materiałów o heksagonalnie (MCM-41), sześ[...]

 Strona 1