Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Firlit"

Treatment of wastewater (flowback water) after hydrofracturing. Oczyszczanie ścieków (płynu zwrotnego) powstających po szczelinowaniu hydraulicznym


  A review, with 23 refs., of American and Polish data on properties of industrial wastewaters from shale gas recovery. A technol. for wastewater treatment in Poland was proposed. Przedstawiono charakterystykę ścieków (płynu zwrotnego) powstających po procesie szczelinowania hydraulicznego w Polsce i USA. Wskazano kierunki i możliwości ich oczyszczenia i utylizacji. Zasoby gazu ziemnego będącego surowcem mineralnym występującym w skorupie ziemskiej w postaci mieszaniny gazów i par, której głównym składnikiem jest metan, ulegają stopniowemu wyczerpywaniu. Dodatkowo na świecie, podobnie jak w Polsce, wzrasta zapotrzebowanie na gaz, w tym na gaz ziemny. Okres "sczerpywania" gazu ziemnego w Polsce określa się na 25 lat1). W związku z tym zachodzi potrzeba znalezienia w tym okresie innych źródeł gazu, takich jak pozyskiwanie gazu z łupków. W USA uwalnianie (wydobycie) gazu z łupków prowadzone jest od 1821 r.2). Jednak, ze względu na wysokie koszty wierceń i małą skuteczność kruszenia skał materiałami wybuchowymi, wydobycie gazu w tamtych latach było ograniczone. Dopiero od 2003 r., po wprowadzeniu kruszenia skał metodą szczelinowania hydraulicznego i zastosowaniu wierceń pionowych połączonych z wierceniami poziomymi, nastąpił szybki wzrost wydobycia gazu z łupków. Według prognoz dla USA, udział wydobycia gazu ze źródeł niekonwencjonalnych w 2016 r. wzrośnie o ponad 80%3), w tym gazu łupkowego o ponad 20%2). Obecne wydobycie gazu łupkowego w USA kształtuje się na poziomie 10% ogólnego wydobycia gazu i szybko wzrasta. Stosowana od niedawna na świecie, a ostatnio także i w Polsce, metoda pozyskiwania gazu uwięzionego w łupkach wymaga zastosowania tzw. szczelinowania hydraulicznego, które jest procesem technologicznym powodującym zwiększenie wydajności odwiertu. Proces stosowany jest w celu zwiększenia przepuszczalności skał w odcinku szczelinowanym, co w efekcie umożliwia dopływ gazu do otworu i jego pozyskanie. [...]

 Strona 1