Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"LUDWIK KOSSOWICZ"

LISTY DO REDAKCJI - Przemysł farmaceutyczny w Polsce (1823-1939) Przem. Chem. 2007, 86 86, 811

Czytaj za darmo! »

Szanowny Panie Redaktorze! Opublikował Pan ostatnio przygotowaną przez prof. dr. hab. Grzegorza Grynkiewicza recenzję książki Teodora Kikty "Przemysł farmaceutyczny w Polsce (1823-1939)". Nie zamierzam oceniać wartości tego historycznego dzieła i ograniczę się tylko do drobnego, lecz dla Polaków istotnego elementu, jakim jest postać Ignacego Łukasiewicza. Chciałbym tu podziękować prof. G[...]

Polska dziewiąta w świecie w jakości oleju napędowego

Czytaj za darmo! »

Zawartość siarki w oleju napędowym, podobnie jak zawartość tego zanieczyszczającego pierwiastka w ropie naftowej, stanowiła od lat wielki problem ekologiczny i ekonomiczny w skali całego cywilizowanego świata. Polski przemysł rafineryjny już od 20 lat angażuje się inwestycyjnie w procesy odsiarczania wszystkich paliw ciekłych. Stąd też z dużym zainteresowaniem w Polsce spotkał się artykuł[...]

Pięćdziesiąt lat pracy Instytutu Technologii Nafty na rzecz krajowego przemysłu naftowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najważniejsze osiągnięcia Instytutu Technologii Nafty na tle zmieniających się warunków technologicznych w krajowych rafineriach nafty. Instytut powstawał w trudnych latach powojennych, kiedy produkcja krajowa nie zaspokajała podstawowych potrzeb odbudowującego się przemysłu. Dzięki pracy i staraniom Instytutu, w ciągu 50. lat jakość produktów naftowych, a zwłaszcza paliw wytwarzanych w Polsce, stopniowo się poprawiała, aby dziś śmiało konkurować z najwyższej klasy produktami światowych koncernów naftowych. Za datę powstania Instytutu Technologii Nafty przyjmuje się dzień 27 grudnia 1958 r., kiedy to na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego utworzono w Krakowie Centralne Laboratorium Technologii Nafty (status instytutu CLTN otrzymało w 1963 r.). Narodzi[...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - Dr inż. Iwona A. Skręt (1957-2013)

Czytaj za darmo! »

Iwona Anna Skręt urodziła się dn. 22 lutego 1957 r. w Koszęcinie. Szkołę podstawową ukończyła w Łańcucie, gdzie następnie uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Po zdaniu matury w 1976 r. została skierowana przez Politechnikę Warszawską na studia w Rumunii. Studiowała w Instytucie Ropy i Gazu w Ploieşti na Wydziale Technologii Przeróbki Ropy i Gazu. Pracę dyplomową na temat otrzymywania węglowodorów aromatycznych w procesie reformingu katalitycznego benzyny opracowała w katedrze pod kierunkiem prof. Constantina Ionesco. Studia ukończyła w 1982 r. Dnia 2 listopada 1982 r. została przyjęta do pracy w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie w Zakładzie Analiz Fizyko- Chemicznych, a po odbyciu stażu przeszła do[...]

Wykorzystanie alkoholu etylowego w paliwach silnikowych reformułowanych

Czytaj za darmo! »

Omówiono właściwości alkoholu etylowego jako wysokooktanowego komponentu benzyn silnikowych. Przedstawiono wpływ tego tlenowego dodatku na właściwości reformułowanych benzyn silnikowych i emisję spalin. Omówiono problemy związane z produkcją i dystrybucją benzyn silnikowych zawierających etanol. latach osiemdziesiątych etanol był stosowany jako składnik benzyn silnikowych w dwóch krajach. W[...]

 Strona 1