Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Mamnicka"

Nowe absorbery promieniowania ultrafioletowego polepszające właściwości ochronne wyrobów bawełnianych


  Destrukcyjne działanie promieniowania UV na organizmy żywe i otaczające nas przedmioty znane było od dawna, ale dopiero powszechne zastosowanie rozmaitych polimerów syntetycznych doprowadziło do opracowania grupy specjalnych substancji chemicznych, tak zwanych stabilizatorów UV. Ich przeznaczeniem jest zapobieganie, bądź niwelowanie, procesów fotochemicznych indukowanych przez promieniowanie ultrafioletowe. W przemyśle włókienniczym liczna grupa stabilizatorów UV stosowana jest w trakcie produkcji polimerów włóknotwórczych w celu zwiększenia ich odporności na działanie promieniowania słonecznego. Stabilizatory UV stosowane są także w procesach wykończalniczych, zarówno w celu zwiększenia odporności włókien, jak i znajdujących się na nich barwników na procesy fotodegradacji. Substancje te bardzo często aplikowane są na wyroby tekstylne w sposób analogiczny jak barwniki w jednej kąpieli z barwnikiem lub w dodatkowym procesie aplikacyjnym, przed barwnikiem lub po procesach barwienia. Interesującym rozwiązaniem jest dodatek absorberów UV do środków piorących, bądź płynów używanych do zmiękczania tkanin po procesach prania. W wyniku zachodzących zmian klimatycznych na Ziemi wynikających częściowo z intensywnej działalności przemysłowej obserwuje się zanikanie warstwy ozonowej atmosfery. W związku z tym do powierzchni Ziemi dociera coraz więcej wysokoenergetycznych frakcji promieniowania UV pochodzącego ze światła słonecznego. Dane statystyczne dotyczące częstotliwości pojawiania się indukowanych przez to promieniowanie chorób i nowotworów skóry, w ciągu kilku ostatnich dekad, stają się coraz bardziej niepokojące. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization) coraz większą uwagę zwraca na zabezpieczenie skóry człowieka przed promieniowaniem UV. Według zaleceń WHO naturalną i najlepszą ochronę zapewnia stosowanie i noszenie luźno dopasowanej odzieży zakrywającej możliwie dużą powierzchnię ciała. Popularne w okresie letni[...]

Nowe absorbery UV zwiększające właściwości ochronne i wytrzymałość wyrobów celulozowych


  Wykonano syntezę nowych absorberów UV zawierających ugrupowania o działaniu antyoksydacyjnym. Dokonano oceny ich przydatności do zastosowań jako stabilizatory wyrobów włókienniczych zapobiegające niekorzystnym zmianom tych wyrobów pod działaniem promieniowania ultrafioletowego. Stwierdzono, że badane absorbery UV poza zapewnieniem bardzo dobrych właściwości barierowych zmodyfikowanych wyrobów z włókien celulozowych przed promieniowaniem UV zmniejszają także ich wrażliwość na procesy starzenia fotooksydacyjnego. Four anti-oxidative substituents-contg. triazine UV absorbers were synthesized, applied (1%) on a cellulose tricot (175 g/m2) and studied for their efficiency in increasing the UV resistance of the textile. All adsorbents were good or very good stabilizers against photoageing of UV-irradiated samples. The tricot samples showed an increased resistance to mech. penetration (ball burst test). Promieniowanie słoneczne stanowi ważny element otaczającego nas środowiska. Słońce zapewnia nam ciepło i światło, a proces fotosyntezy prowadzony przez rośliny, przekształcający wodę i ditlenek węgla w związki organiczne jest jednym z najważniejszych zjawisk aPolitechnika Łódzka; bInstytut Włókiennictwa, Łódź Justyna MaMnicka a, *, WoJciech czaJkoWskia, b, halina królikoWskab Nowe absorbery UV zwiększające właściwości ochronne i wytrzymałość wyrobów celulozowych New UV-absorbers increasing protective properties and resistance of cellulose textiles Prof. dr hab. inż. Wojciech CZAJKOWSKI w roku 1964 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest emerytowanym profesorem nauk technicznych tej uczelni. Obecnie pracuje w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi. Specjalność - chemia i technologia barwników, pigmentów i półproduktów organicznych oraz chemia włókiennicza. Politechnika Łódzka, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź, tel.: (42) 631-32-35, fax.: (42) 636-25-43, e-m[...]

Use of polyhexamethyleneguanidine in application of UV absorbers for textiles with antimicrobial properties. Zastosowanie poliheksametylenoguanidyny w procesie aplikacji absorberów UV w celu uzyskania wyrobów włókienniczych o właściwościach bakteriobójczych


  Two polyhexamethyleneguanidines were used in application of UV absorbers (1%, 1.5%) on a cotton knitted fabric (175 g/m2). The fabrics showed excellent efficiency in protection against UV radiation and good antimicrobial properties against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. W celu uzyskania wyrobów włókienniczych wykazujących jednoczesne działanie ochronne przed promieniowaniem UV oraz właściwości antymikrobiologiczne przeprowadzono modyfikację procesu aplikacji absorberów UV poprzez zastosowanie dodatku poliheksametylenoguanidyny. Po dokonaniu oceny właściwości antybakteryjnych w stosunku do Staphylococcus aureus i Escherichia coli stwierdzono, że zmodyfikowane dzianiny bawełniane wykazują właściwości bakteriobójcze. Obecnie konsumenci przykładają coraz większą wagę do wielofunkcyjności nabywanych produktów. W przypadku osób prowadzą cych aktywny tryb życia duże znaczenie zyskują wyroby odzieżowe, które poza funkcją okrycia i ozdoby, chronią użytkownika przed promieniowaniem ultrafioletowym, zapewniają skuteczne odprowadzenie wilgoci na zewnątrz oraz mają właściwości antymikrobiologiczne. Zastosowanie wyrobów określanych jako "anty-UV" ma szczególne znaczenie w przypadku osób pracujących na powietrzu lub aktywnie uprawiających sport, które narażone są na długotrwałą ekspozycję na promieniowanie słoneczne. Promieniowanie ultrafioletowe stanowi jego wysokoenergetyczną składową, co przedstawiono w tabeli 11). Ze względu na dużą energię fotonów, promieniowanie z tego zakresu powoduje wiele procesów chorobotwórczych2-4). Najczęściej występującym schorzeniem, wywoływanym przez promieniowanie UV, są poparzenia słoneczne. W przypadku osób wrażliwych lub też w wyniku oddziaływania z niektórymi zażywanymi lekami może dochodzić do wystąpienia odczynów fototoksycznych i fotoalergicznych. Oprócz krótkotrwałych następstw ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, znane są również skutki długofalowe. Zmiany wyglądu skóry obe[...]

 Strona 1