Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz DOMINIKOWSKI"

Inteligentne pomiary szybkozmiennego prądu akumulatora trakcyjnego pojazdu elektrycznego wykorzystujące interwałowe zbiory rozmyte typu-2 o wnioskowaniu Takagi-Sugeno-Kanga DOI:10.15199/48.2019.11.12

Czytaj za darmo! »

Pojazdy elektryczne EV (ang. Electric Vehicles) w jednostkach napędowych często wykorzystują elektryczne trójfazowe silniki synchroniczne z magnesami trwałymi PMSM (ang. Permanent Magnet Synchronous Moto) lub silniki z magnesami zagłębionymi w wirniku (ang. Interior Permanent Magnet Synchronous Motor, IPMSM) [1, 2]. Schemat konfiguracji układu napędowego osobowego samochodu elektrycznego przedstawiono na rysunku 1. Głównym źródłem zasilania silników elektrycznych w ww. pojeździe jest akumulator trakcyjny oznaczony symbolem TBP (ang. Traction Battery Pack). Do jego zacisków wyjściowych za pośrednictwem dwukierunkowej przetwornicy DC/DC (P - rysunek 1) podłączony jest kaskadowo obwód przekształtnikowy DC/AC (F - rysunek 1) sterujący pracą elektrycznego silnika napędowego oznaczonego symbolem - M. Rys. 1. Schemat konfiguracji układu napędowego osobowego pojazdu elektrycznego - EV, gdzie: CT (ang. Current Transducer) - przetwornik prądu, moduł ładowarki składający się z: przetwornicy AC/DC oraz układu korekcji współczynnika mocy elektrycznej - PFC (ang. Power Factor Correction) [3] Głównym zadaniem energoelektronicznego falownika napięciowego DC/AC w układzie napędowym osobowego pojazdu elektrycznego jest przekształcenie napięcia stałego (VDC) na trójfazowe zmienne (VAC) oraz sterownie prędkością obrotową (ω) silnika elektrycznego (M). System zarządza energią w pojeździe elektrycznym, ze względu na różne chwilowe jego zapotrzebowanie na energię kinetyczną wynikające z rozruchu, hamowania rekuperacyjnego (z odzyskiem), jazdą ze stałą prędkością, monitoruje ją oraz steruje jej rozpływem do poszczególnych źródeł (baterie akumulatorów -TBP, superkondensator- C (rysunek 1)). Podczas hamowania w samochodzie istnieje konieczność odebrania dużej ilości energii elektrycznej w krótkim czasie. Zostaje ona przesłana do superkondensatorów, które mogą ją przyjąć, zabezpieczając baterie akumulatora trakcyjnego od przeciążenia prądem.[...]

Błąd płaszczyzny sterownika rozmytego w inteligentnym układzie automatycznej kontroli wzmocnienia DOI:10.15199/48.2018.09.16

Czytaj za darmo! »

Wejściowe obwody nowoczesnych układów scalonych służące do: pomiaru prądu, napięcia, mocy oraz energii elektrycznej zbudowane są z układów wzmacniaczy operacyjnych pracujących w strukturze równoległej połączone z przetwornikiem analogowo-cyfrowym wysyłającym dane pomiarowe do systemu mikroprocesorowego. Przetwornik wielkości mierzonej (prądu lub napięcia) podłączony jest bezpośrednio do zacisków wejściowych ww. wzmacniacza. Głównym zadaniem tego przetwornika jest obniżenie wartości mierzonej do zakresu wejściowego przetwornika A/C wraz z zapewnieniem izolacji galwanicznej pomiędzy badanym sygnałem po stronie obciążenia, a systemem zbierania danych (mikrokontroler) [1]. Tego typu obwód (zwany dalej - klasycznym) pozwala na dokładny pomiar wielkości mierzonej (prądu lub napięcia), której wartość szczytowa nie zmienia się w sposób dynamiczny w całym zakresie przetwarzania wejściowego układu A/C. Wzmacniacze pracujące w torach wejściowych systemu pomiarowego o dobranym stałowartościowym wzmocnieniu lub cyfrowo zmiennym (układy PGA) w czasie pomiaru sygnałów dynamicznie zmiennych np. takich jak prądy wejściowe trójfazowych napędowych falowników typu DC/AC są nieprzydatne ze względu na pojawiający się duży błąd pomiarowy [2]. Autorzy artykułu zaprojektowali obwód automatycznej kontroli wzmocnienia wykorzystujący sterownik rozmyty pozwalający na polepszenie właściwości metrologicznych systemu pomiarowego. Zadaniem sterownika rozmytego jest wygenerowanie takiej stałej przetwarzania, która zapewnia wzmocnienia dynamicznie zmiennego sygnału mierzonego tak, aby osiągnął górną granicę napięcia referencyjnego przetwornika A/C pracującego na wejściu toru pomiarowego. Na podstawie doświadczenia autorów w dziedzinie sterowania rozmytego w artykule przedstawiono możliwość sposobu minimalizacji błędu płaszczyzny odwzorowującej pracę sterownika rozmytego. Zasadę działanie inteligentnego układu wyznaczania stałej przetwarzania przedstawiono[...]

 Strona 1