Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"VLADYSLAV CHERPAK"

Powłokowe struktury optyczno-aktywnych materiałów w czujnikach światłowodowych do zastosowań w systemach ekologicznych

Czytaj za darmo! »

Coraz szybszy rozwój cywilizacyjny i pęd człowieka do wprowadzania nowych technologii pociąga za sobą nieunikniony wpływ na otaczające nas środowisko. W większym, bądź mniejszym stopniu ma to niestety negatywne skutki. Sytuacja taka, co jest obecnie mocno akcentowane, wymaga bardzo wnikliwej oceny stanu naturalnego środowiska i prowadzenia na bieżąco pomiarów jego wielu różnych parametrów, j[...]

Formation of thin polyaniline films by means of ionic sputtering in crossed electromagnetic field

Czytaj za darmo! »

Polymers with their own electron conduction constitute one of the most interesting classes of organic semiconductor materials [1]. Such polymers pose semiconductor properties [2] caused by the presence of π-electron bonds. From the practical point of view, polyaniline (PAN) which is the simple nontoxic synthesis of high sensitivity to outer factors and high reproductively of optical pro[...]

Optical properties of vacuum deposited poly(o-toluidine) films in integral and fibre optics to use

Czytaj za darmo! »

Elements basis of fibre and integral optical devices are mainly based on application of electro-physical effects in solids, semiconductors, thin and thick film materials and waveguides. Latest achievements in technology of polymers with proper electronic conduction as well as the study of electro-physical, electro-chromic effects, photosensitivity and luminescence along with unique propertie[...]

 Strona 1