Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"A. Grono"

Nowe podejście do zagadnień automatycznej synchronizacji prądnic

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono nowe podejście do automatycznej synchronizacji prądnic, polegające na pomiarze wartości chwilowych napięć w obu obiektach elektroenergetycznych w określonych, jednakowych przedziałach czasu. Wyniki tych pomiarów, przedstawione w postaci dwóch macierzy, przetwarza się z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. Wymagało to opracowania odpowiednich algorytmów pomiarów i [...]

Wybrane aspekty testowania automatycznych synchronizatorów prądnic w czasie rzeczywistym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z testowaniem automatycznych synchronizatorów prądnic w czasie rzeczywistym oraz w warunkach pracy zbliżonych do rzeczywistych. Omówiono metodykę prowadzenia badań, architekturę sprzętową urządzenia testującego oraz podsystemy tworzące strukturę oprogramowania. Ponadto wskazano na celowość stosowania takich urządzeń na rzeczywistych obiektach el[...]

Komputerowy symulator metod i algorytmów w procesie Komputerowy symulator metod i algorytmów w procesie

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metod synchronizacji oraz strukturę opracowanego i wykonanego, dla celów badawczych, symulatora metod i algorytmów synchronizacji. Przedstawiono strukturę blokową symulatora i jej powiązanie z procesem synchronizacji prądnic, opisano architekturę oprogramowania symulatora oraz wskazano na jego znaczne możliwości podczas realizacji badań i dużą użyteczność praktyczną. Abstract. In this paper essence of synchronization methods and block scheme of realized simulator of synchronization methods and algorithms for research work have been presented. At first hardware and software of simulator and their connection with synchronization process have been described. After that a practical usage of simulator and range of possibilities research have been shown. (Computer simulat[...]

 Strona 1