PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY

Miesięcznik ISSN 0137-2645, e-ISSN 2449-9552 - rok powstania: 1957
Czasopismo Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITSpoż.)
Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Czasopismo umieszczone na Liście Czasopism Punktowanych (w części B) MNiSW z liczbą punktów 5.

Zagadnienia związane z produkcją przemysłu: piwowarskiego, gorzelniczego, spirytusowego, winiarskiego, drożdżowego, owocowo-warzywnego, soków owocowych i warzywnych, soków zagęszczonych, napojów bezalkoholowych i wód mineralnych - innowacje technologiczne, analizy rynkowe, prognozy, kierunki rozwoju branż, marketing, reperkusje zmian w przepisach UE w działalności firm, fundusze pomocowe zwłaszcza dla MSP, ochrona środowiska, opakowania, działalność organizacji branżowych w Polsce i UE, targi i wystawy.

Słowa kluczowe:Piwo, Piwa regionalne, Craft beer, Napoje funkcjonalne, Wino, Spirytus, Wódka, Browar, Winiarnia, Gorzelnia, Soki, Wody, Napoje, Owoce i warzywa, Chłodnia, Mroźnia, Dodatki do żywności, OZE, Biopaliwa, Biogaz

Czytelnicy:
Kadra menedżerska ww. branż, szefowie działów produkcji, kontroli jakości, laboratoriów, handlu, marketingu, PR, zaopatrzenia, firmy handlowo-usługowe, hurtownie, urzędy centralne, biblioteki naukowe, wyższe uczelnie i szkoły zawodowe. Zasięg PFiOW jest poszerzany dzięki jego promowaniu na najbardziej prestiżowych targach branżowych w Polsce i za granicą.

REDAKCJA
Redaktor naczelny - Maria J. Przegalińska
zastępca redaktora naczelnego - Katarzyna Oleksy
Redaktorzy Tematyczni
dr inż. Edyta Kordialik-Bogacka, inż. Adam Bogacz, Maryla Niewińska, dr Bożena Nosecka (także redaktor statystyczny)
Stali współpracownicy
dr inż. Krzysztof Baranowski, Anna Karwowska, Jan Lichota, prof. dr hab. Jan Oszmiański, Anna Łazarowicz, dr hab. inż. Dariusz Piotrowski

Lista recenzentów : 

prof. dr hab. inż. Wojciech Ambroziak,
dr inż. Krzysztof Baranowski,
prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski,
dr inż. Sylwia Bonin,
prof. dr hab. Janusz Czapski,
dr hab. inż. Adam Grochowalski,
dr Leszek Jarosz,
prof. dr hab. Henryk Jeleń,
prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska,
dr inż. Edyta Kordialik-Bogacka,
dr Alina Kunicka-Styczyńska,
prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz,
prof. dr hab. Zofia Lisiewska,
dr Bożena Nosecka,
prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński,
prof. dr hab. Jan Oszmiański,
prof. dr hab. Witold Płocharski,
dr hab. inż. Eugeniusz Pogorzelski,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński,
prof. dr hab. Roman Urban,
dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak,
prof. dr hab. Ryszard Zadernowski

Wskazówki dla autorów - PFiOW

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.