Wydawca:
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
KRS: 0000069968, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 030 35 01

Tematyka:
Czasopismo umieszczone na Liście Czasopism Punktowanych (w części B) MNiSW z liczbą punktów 8.

Jest to miesięcznik naukowo-techniczny poświęcony problematyce związanej z elektroniką, od konstrukcji i technologii do zastosowań. Czytelnik znajdzie w nim artykuły zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym, a także prezentujące zastosowania różnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych i układowych w sprzęcie powszechnego użytku i profesjonalnym. Dotyczą one elementów pasywnych i aktywnych, układów oraz podzespołów, a także systemów elektronicznych.
Odbiorcami miesięcznika są Uczelnie Techniczne w kraju i za granicą, Instytuty Badawcze oraz Przedsiębiorstwa Elektroniczne w kraju i za granicą

Słowa kluczowe:
materiały elektroniczne, technologia elektronowa, technika próżniowa, mikroelektronika, elektronika mikrofalowa, optoelektronika, miernictwo, niezawodność, kompatybilność elektromagnetyczną, informatyka.

Czytelnicy:
Krajowa i zagraniczna kadra naukowa i kierownicza, inżynierowie i technicy. Konstruktorzy i technolodzy oraz specjaliści opracowujący i stosujący nowoczesne przyrządy, układy i systemy elektroniczne, a także wszyscy pogłębiający swoją wiedzę o szeroko rozumianej elektronice.

Artykuły publikowane w Elektronice są rejestrowane w bazie danych CrossRef.
Każdemu artykułowi przyznawany jest numer identyfikacyjny DOI (Digital Object Identifier).
Autorzy artykułów publikowanych w Elektronice są proszeni do stosowania numerów DOI w wykazach literatury, wszędzie tam gdzie jest to możliwe.

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka – redaktor naczelny Bożena Lachowicz – sekretarz redakcji Stały współpracownik: mgr inż. Cezary Rudnicki, dr Ewa Papis- -Polakowska Redaktorzy tematyczni: mgr inż. Wiesław Jabłoński, mgr inż. Krzysztof Kowalski

RADA PROGRAMOWA
prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz (PAN) – przewodniczący dr hab. inż. Jerzy Czajkowski, prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic, prof. Orla Feely, dr hab inż. Krzysztof Górecki, dr inż. Józef Gromek, mgr inż. Jan Grzybowski, prof. dr hab. Ryszard Jachowicz, prof. dr hab. Włodzimierz Janke, prof. dr hab. Włodzimierz Kalita , inż. Stefan Kamiński, prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski, dr inż. Wojciech Kocańda, dr Elias B. Kpodzo, prof. dr hab. Bogdan Kosmowski, dr inż. Zygmunt Łuczyński, prof. Wieslaw Marszalek, prof. dr hab. inż. Józef Modelski, prof. dr hab. Tadeusz Morawski, prof. Spyridon G. Mouroutsos, prof. dr hab. Bohdan Mroziewicz, prof. dr hab. Andrzej Napieralski, prof. Yul Yunazwin Nazaruddion, prof. dr hab. Tadeusz Pałko, prof. dr hab. inż. Marian Pasko, prof. dr hab. Józef Piotrowski, prof. Roberto Rojas-Cessa, prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk, dr hab. inż. Grzegorz Różański, prof. dr hab. inż. Edward Sędek, prof. dr hab. inż. Zdzisław Trzaska, prof. dr hab. inż. Marian Wnuk, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski

W ocenie Index Copernicus – 6,04
ponadto są indeksowane w bazach danych:
BazTech, INSPEC oraz OCLC – WorldCat:
http://www.worldcat. org/title/elektronika/oclc/10475423

Brak zeszytów w danym roku. Wybierz inny rocznik.