PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
Czasopismo SITSpoż - recenzowane, z liczbą punktów 5 zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY


Prenumerata

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - papierowa prenumerata roczna + wysyłka
licencja: Osobista

360.00 zł

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY - prenumerata PLUS
licencja: Osobista

450.00 zł

Dostęp poprzez bibliotekę