Aktualności | 2023-05-17
The erosion resistance of Cr/CrN multilayer coating deposited using industrial Arc-PVD process for compressor blades application / Odporność erozyjna wielowarstwowych powłok Cr/CrN osadzonych metodą Arc-PVD w warunkach przemysłowych do zastosowania na sprężarki silników lotniczych

The erosion resistance of Cr/CrN multilayer coating deposited using industrial Arc-PVD process for compressor blades application / Odporność erozyjna wielowarstwowych powłok Cr/CrN osadzonych metodą Arc-PVD w warunkach przemysłowych do zastosowania na sprężarki silników lotniczych