Aktualności | 2012-05-27
Wybrano Dziekanów wydziałów geodezyjnych

Wybrano Dziekanów wydziałów geodezyjnych

Dziekanem Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie został prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński.

Dziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej została prof. dr hab. Alina Maciejewska.

Dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie został prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski.

Dziekanem Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został dr hab. inż. Bernard Kontny, prof. nadzw.

Dziekanem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie został dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM.

Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie został prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki.

Opracował: Robert Łuczyński