Aktualności | 2011-12-30
ASG-EUPOS dla żeglugi powietrznej

ASG-EUPOS dla żeglugi powietrznej

Główny Geodeta Kraju zawarł  umowę z Prezesem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do monitorowania stanu systemu GPS.  

Umowa podpisana 28 grudnia br. będzie obowiązywała przez rok, z możliwością przedłużenia na kolejne lata. PAŻP otrzyma możliwość nieodpłatnego wykorzystania sygnału stacji referencyjnych ASG-EUPOS. Dane o stanie sygnału GPS będą gromadzone i utrzymywane w systemie przez cztery tygodnie.  

Zgodnie z zapisami umowy Główny Urząd Geodezji i Kartografii będzie zobowiązany:

- prowadzić rejestrację danych z satelitów GPS;

- przechowywać na serwerach systemu ASG-EUPOS zarejestrowane dane przez okres przynajmniej czterech tygodni od dnia ich zarejestrowania;

- udostępniać zarejestrowane dane na żądanie PAŻP przez okres, co najmniej czterech tygodni;

- udostępniać PAŻP informacje o aktualnej dostępności obserwacji ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS w ustalonych odstępach czasu.

Ponadto Główny Geodeta Kraju zapewni PAŻP dostęp do danych obserwacyjnych GNSS ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS.  

„Dostępność powyższych danych jest jednym z warunków udostępnienia sygnału GPS, jako sensora w nawigacji” - podkreślał Krzysztof Banaszek - prezes PAŻP. „Polska Agencja Żeglugi Powietrznej staje się kolejnym instytucjonalnym użytkownikiem systemu ASG-EUPOS, budowanego pierwotnie dla przedsiębiorców” – zaznaczyła Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju. 

Wykorzystanie przez lotnictwo rozwiązań GPS wynika z zaleceń Załącznika 10 ICAO Kraj. Rejestrowane dane będą głównie przeznaczone do wykorzystania w badaniach wypadków i incydentów lotniczych. Mogą być także wykorzystywane w okresowych potwierdzeniach, że dokładność, wiarygodność, ciągłość i dostępność sygnału są utrzymywane w granicach wymaganych dla zaaprobowanych operacji. PAŻP planuje wykorzystanie systemu GPS wspartego przez pokładowy system ABAS, jako sensora nawigacyjnego do wsparcia operacji PRNAV w TMA Warszawa. 

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/asg-eupos-dla-pazp