Aktualności | 2011-02-09
Zalecenia techniczne ASG-EUPOS

Zalecenia techniczne ASG-EUPOS

Zalecenia nie mają charakteru normatywnego i nie mogą być traktowane jako obowiązujący standard techniczny wykonywania pomiarów satelitarnych GNSS. Wszelkie uwagi, komentarze lub propozycje zmian treści zaleceń należy kierować na adres Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa albo na adres poczty elektronicznej: biuro.eupos@gugik.gov.pl

Zalecenia są dostępne na stronie:
http://www.gugik.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/30506/Zalecenia_ASG_EUPOS_2011.-publikacja.pdf