Aktualności | 2011-01-28
Najnowsza publikacja SWP

Najnowsza publikacja SWP

W książce zaprezentowano początki przemysłowej Łodzi, ogólny zarys historii rozwoju przemysłu lekkiego, a także rozwój poszczególnych gałęzi tego przemysłu: bawełniarskiej, dziewiarskiej, jedwabniczo-dekoracyjnej, lniarskiej, wełniarskiej, tkanin technicznych, odzieżowej. Omówiono także działalność jednostek badawczo-rozwojowych, edukacji w branży włókienniczo- odzieżowej, poruszone zostały problemy normalizacji w przemyśle lekkim.

Jak zauważył prof. Witold Łuczyński we wstępie: Lata mijają , ludzie odchodzą, zaciera się pamięć o tym co było, o tym co stanowiło i stanowi nadal podstawę dzisiejszego przemysłu włókienniczego. Bez wątpienia publikacja ta sprawi, iż wiedza na temat rozwoju przemysłu włókienniczego w Polsce zostanie utrwalona.