Aktualności | 2010-08-04
Zagrożenia dla środowiska pracy - wypadki przy pracy

Zagrożenia dla środowiska pracy - wypadki przy pracy

Tematy prelekcji:

– Świadczenia finansowe z tytułu wypadków przy pracy – wymagania formalno-prawne,

– Wypadki przy pracy a świadomość społeczna,

– Wypadki przy pracy osób zatrudnionych w innej formie niż umowa o pracę – obowiązujące procedury dochodzenia powypadkowego dotyczące wszystkich form wypadków,

– Czynniki chemiczne i biologiczne – istotne zagrożenia dla środowiska pracy.

Na to bezpłatne seminarium zarząd oddziału zaprasza pracowników służby bhp, pracodawców, społecznych inspektorów pracy, przedstawicieli instytucji zajmujących się problematyką ochrony pracy.