CHŁODNICTWO
Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)