Aktualności | 2020-10-20
Dotacja na kapitał obrotowy Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Dotacja na kapitał obrotowy Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach i dla działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Spółka podpisała umowę o nr POIR.03.04.00-14-1005/20-00 na dofinansowanie realizacji projektu pt.:

„Dotacja na kapitał obrotowy Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.”

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek COVID-19

Planowane efekty:
utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 246 450,51 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 246 450,51 zł (100% kosztów kwalifikowanych)

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 31.10.2020 r.