Aktualności | 2020-03-26
Koronawirus a inwestycje unijne

Koronawirus a inwestycje unijne

Rekomendacje zostały skierowane do instytucji państwowych odpowiedzialnych za inwestowanie funduszy unijnych. To na przykład urzędy marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Traktując każdy przypadek indywidualnie, będą one mogły w uzasadnionych przypadkach:

– wydłużyć terminy zakończenia naborów wniosków, które właśnie trwają,

– wydłużyć terminy rozliczania i zamykania inwestycji unijnych,

– rozliczać, np. przedsiębiorcom, wydatki m.in. na spotkania, szkolenia czy wyjazdy, które się nie odbyły z powodu koronowirusa,

– zmienić plan kontroli wydatków z funduszy unijnych i część z nich przesunąć na później, tak żeby uwzględnić trudniejszą sytuację w firmach i u siebie (np. dużą liczbę pracowników na pracy zdalnej),

– pozwolić ekspertom oceniającym wnioski pracować zdalnie.

Rozpoczęły się również prace z Komisją Europejską, które pozwolą na bardziej elastyczne podejście do projektów realizowanych z dofinansowaniem UE.

Informacje na temat ​ minimalizacji​ wpływu​ koronawirusa​ na​ wdrażanie​ programów​ operacyjnych dostępne są tutaj:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Pakiet-antykryzysowy-dla-korzystajacych-z-funduszy