Aktualności | 2020-01-03
Skuteczna promocja zdrowia

Skuteczna promocja zdrowia

Pracownicy w Polsce oczekują od pracodawców, by bardziej wspierali ich zdrowe odżywianie się oraz aktywność fizyczną. Chociaż firmy coraz częściej realizują programy prozdrowotne, to jednak nie zawsze spełniają one oczekiwania samych zainteresowanych. Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 osób, zatrudnionych w firmach liczących powyżej 50 pracowników, pokazuje, że oczekiwania pracowników wyraźnie przerastają to, co oferują im firmy. Zatrudnieni chcą więcej różnorodnych działań trafiających w ich potrzeby, a także lepiej zorganizowanych. Co ciekawe pracodawcy wskazują na wyższy poziom realizacji poszczególnych działań prozdrowotnych, niż ocenili to pracownicy w przeprowadzonym badaniu. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka; przede wszystkim może to wskazywać, że do pracowników nie dociera informacja o prozdrowotnej działalności firmy lub nie wszyscy zatrudnieni mają dostęp do oferowanych przedsięwzięć. Tymczasem pracownicy chcą rozmawiać o programach prozdrowotnych – aż 55% oczekuje, by firma interesowała się ich opiniami.

Zaledwie 40% zatrudnionych jest zdania, że to co firmy robią dla zdrowia trafia w ich potrzeby, natomiast 57% chciałoby, żeby pracodawca pytał ich, jakiego wsparcia oczekują. Przeciętnie co trzeci pracownik narzeka nie tylko na to, co otrzymuje w zakładowych programach promocji zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, ale i na sposób, w jaki prowadzone są te programy. Zatrudnieni negatywnie oceniają komunikację z zakresu działań prozdrowotnych, zdaniem 36% badanych informacja na temat tego typu działań na ogół nie docierała do wszystkich zainteresowanych; 31% podkreślało brak kontynuacji lub powtórzenia ciekawych działań; 30% oceniło, że z najbardziej atrakcyjnych propozycji zwykle mogły korzystać tylko uprzywilejowane osoby, a 29% badanych oceniło, że działania były zwykle organizowane w mało dogodnym czasie.

Z badania wynika, że ponad 60% zatrudnionych oczekuje od firm, w których są zatrudnieni, nie tylko dofinansowania karnetów sportowych, ale także zapewnienia bezpłatnie zdrowych przekąsek w postaci warzyw i owoców, możliwości zakupu na terenie firmy zdrowych posiłków czy wydzielenia specjalnych pomieszczeń, gdzie swobodnie można przygotować prosty posiłek. Badani podkreślają także potrzebę zapewnienia udogodnień dla osób, które aktywnie pokonują drogę do pracy (na rowerze lub biegnąc) – aż 61% badanych chciałoby, aby w ich miejscu pracy pojawiły się stojaki na rowery, schowki czy prysznice. Natomiast dla połowy badanych ważne jest także przygotowanie w pracy miejsc, gdzie można poćwiczyć lub zregenerować się podczas przerw.

Najnowszy raport Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy pt. „Co firmy powinny wiedzieć, by skutecznie promować zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną pracowników?” dostarcza odpowiedzi na szereg pytań, m.in. o skalę obniżonej produktywności personelu, poziom nadwagi i otyłości wśród zatrudnionych, zachowania i przekonania w sferze zdrowego odżywania się oraz aktywności fizycznej pracowników średnich i dużych firm w Polsce. Pełen raport można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy: https://promocjazdrowiawpracy.pl/krajowe-centrum