Aktualności | 2019-12-23
Akademia Menadżera Innowacji PARP

Akademia Menadżera Innowacji PARP

Akademia Menadżera Innowacji to jedyny program, dający efekt synergii pomiędzy wsparciem szkoleniowym, warsztatowym, doradczym, mentorskim i eksperckim. Program powstał we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu. Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność, zdobyć unikalne kompetencje w zakresie nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Do AMI można zgłaszać się bez względu na branżę i wielkość firmy.

Każda firma biorąca udział w programie przejdzie diagnozę poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa metodą Innovation Health Check. Na tej podstawie otrzyma doradztwo i wiedzę indywidualne dostosowane do potrzeb firmy. Program Akademii to połączenie szkoleń i doradztwa z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie.

Wykłady i warsztaty odbywają się na dwudniowych zjazdach (piątki i soboty). Doradztwo prowadzone jest bezpośrednio w przedsiębiorstwach uczestników Akademii. Program przewiduje do 120 godzin usług doradców (do 60 godz. w przypadku mikroprzedsiębiorstw), którzy pomogą skonfrontować wiedzę szkoleniową z praktyką we własnej firmie. Uczestnicy zakończą program z gotowym planem wdrożenia zmian odpowiadających na potrzeby ich firm.

Udział w AMI jest płatny, ale z dofinansowaniem ze środków unijnych, które wynosi 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz 50 proc. dla dużych. Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy do programu są dostępne w serwisie internetowym PARP: https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji Nabór – zaplanowany pierwotnie do 31.12.2019 r. – został wydłużony do 20 lutego 2020 r.