Aktualności | 2019-12-03
Słabo z technologiami cyfrowymi

Słabo z technologiami cyfrowymi

Cyfryzacja jest bardzo silnym światowym trendem. Rozwój technologiczny przynosi nowe narzędzia IT, a te z kolei otwierają nowe drogi do podnoszenia konkurencyjności. Komisja Europejska zaczęła prowadzić indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI (The Digital Economy and Society Index) dla państw członkowskich. W tegorocznym raporcie dotyczącym indeksu DESI Polska plasuje się na trzecim od końca miejscu pod względem integracji technologii cyfrowych w firmach, zamykając tym samym europejską stawkę razem z Rumunią i Bułgarią. Raport „Dojrzałość technologiczna polskich firm” powstał na podstawie opinii menedżerów w polskich przedsiębiorstwach i jego celem jest przyjrzenie się polskiemu środowisku biznesowemu przez pryzmat zaawansowania w digitalizacji procesów, rozumienia i gotowości do przeprowadzenia transformacji cyfrowej, preferowanych modeli konsumpcji usług IT, organizacji zasobów ludzkich czy planów inwestycyjnych i podejścia do kwestii bezpieczeństwa informatycznego. Opracowanie uwzględnia również korzyści, jakie menedżerowie przypisują cyfryzacji procesów. Podczas badania większość menedżerów stwierdziła, że ich firmy mają ograniczone środki na inwestycje w nowe wdrożenia IT. Jednocześnie okazuje się, że bardzo wiele firm w ogóle nie korzysta z outsourcingu IT. Ponad połowa identyfikuje transformację cyfrową jako głęboką zmianę sposobu działalności firmy. Jednocześnie wielu z nich wskazuje liczne bariery (w tym ograniczone możliwości finansowe) i obawy przed cyfryzacją. Wielu respondentów wykazuje również głęboki sceptycyzm wobec rozwiązań chmurowych, które są ważnym sposobem implementacji systemów dziedzinowych i istotnym elementem transformacji cyfrowej.

Główne wnioski badania to:

– 61% badanych transformacja cyfrowa kojarzy się z „przeprowadzoną na poziomie strategicznym zmianą sposobu działalności firmy w celu pełnego wykorzystania potencjału technologii cyfrowych”,

– dla 51% respondentów najważniejszą obawą i barierą związaną z wdrażaniem narzędzi cyfrowych jest „brak wymaganych kompetencji pracowniczych i wewnętrznych zasobów ludzkich do obsługi procesu zmiany”,

– ponad połowa badanych deklaruje, że ich firmy nie korzystają z outsourcingu usług IT i infrastruktury,

– menedżerowie wskazali obszary, w których firmy planują informatyzować procesy w ciągu najbliższych dwóch lat – to: logistyka i realizacja sprzedaży oraz bezpieczeństwo i ochrona informacji.

Omawiany raport jest dostępny do bezpłatnego pobrania na stronie internetowej https://snt.pl/raport/