Aktualności | 2019-11-22
Konferencja "Jak edukować Polaków...

Konferencja "Jak edukować Polaków...

Celem wydarzenia jest podkreślenie roli edukacji konsumentów, w tym zaprezentowanie działań realizowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej oraz znaczenia współpracy pomiędzy producentami, naukowcami, a organami administracji publicznej. Wydarzenie będzie obejmować część wykładową podczas której zostanie zaprezentowana aktualna sytuacja żywieniowa w Polsce i rola edukacji zdrowotnej oraz debaty przedstawicieli producentów żywności, organów administracji publicznej i naukowców w trakcie których będą dyskutowane możliwości wspólnych działań podejmowane przez przemysł spożywczy w celu poprawy zdrowia Polaków.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji na stronie wydarzenia do 25.11.2019 r.:
https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1001
Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.