Aktualności | 2019-11-12
Dla pracowników ubojni i masarni

Dla pracowników ubojni i masarni

Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” ma na celu doprowadzenie do zmniejszenia zagrożeń w masarniach i ubojniach, wpłynięcie na przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów do obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym, opartym, jak wiele innych programów PIP, na samokontroli.

W bazie danych PIP i ZUS zidentyfikowano ok. 2,8 tys. podmiotów, których działalność obejmuje przetwórstwo mięsa; ponad 2/3 z nich zatrudnia pracowników. Kampania „Dobry przepis na bezpieczeństwo” skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, których działalność obejmuje przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcję wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kampanii i pobrania materiałów przydanych pracownikom z branży mięsnej:

bhpnatak.pl