Aktualności | 2019-10-31
Akademia menadżera innowacji

Akademia menadżera innowacji

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to program opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z najlepszymi praktykami w dziedzinie nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz wdrażania innowacji. Program ma przygotować właścicieli i kadrę zarządzającą firm do tworzenia środowiska pracy stymulującego opracowanie oraz wdrażanie innowacyjnych produktów i usług. W pierwszej edycji programu, trwającej od 1 marca do 25 października br. wzięło udział kilkudziesięciu pracowników z 16 firm. Biorąc pod uwagę wielkość firmy – w Akademii znaleźli się przedstawiciele 6 firm mikro-, 2 małych, 6 średnich oraz 2 dużych. Uczestnicy reprezentowali sektor budowlany, transportowy, produkcyjny, badawczo-rozwojowy, energetyczny oraz paliwowy. Z ewaluacji przeprowadzanej po każdym ze zjazdów AMI wynika, że uczestnicy są zadowoleni z przygotowania merytorycznego wykładowców. Z ankiet wynika, że program spełnił oczekiwania ponad 85 proc. osób. A na pytanie czy wykłady i warsztaty są dostosowane do ich potrzeb zawodowych – 75 proc. osób odpowiedziało pozytywnie.

Program Akademii Menadżera Innowacji realizowany jest równolegle poprzez szkolenia i 150 godz. doradztwa. Część szkoleniowa to dwudniowe zjazdy, podczas których uczestnicy biorą udział w wykładach i warsztatach. Ich tematyka obejmowała sześć obszarów: kultura innowacyjności, zrozumienie biznesu, strategia, struktura organizacyjna, potencjał i zasoby, proces. Udział w AMI jest płatny – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm i 50 proc. dla dużych.

Część doradcza była realizowana w siedzibie firmy (biorącej udział w programie), gdzie uczestnicy konfrontowali otrzymaną wiedzę teoretyczną z praktyką funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. Pod okiem doradcy uczestnicy Akademii wypracowali projekty wdrożeniowe odpowiadające na potrzeby innowacyjne w ich firmach. Są to m.in. zarządzanie talentami, współpraca badawczo-rozwojowa czy też współpraca z klientami przy tworzeniu bądź doskonaleniu innowacyjnych produktów.

Rekrutacja do kolejnej edycji AMI startuje 4 listopada br. i zakłada udział maksymalnie 150 osób – od 2 do 5 pracowników z jednej firmy. Pierwszy zjazd otwierający cykl szkoleniowo-doradczy odbędzie się w pierwszym kwartale 2020 r.