Aktualności | 2019-10-30
Najbardziej poszukiwani pracownicy

Najbardziej poszukiwani pracownicy

– specjaliści i menedżerowie otrzymują rocznie przeciętnie dziewięć ofert pracy,

– 55% specjalistów odczuło poprawę swojej sytuacji zawodowej, większość deklaruje zdecydowaną zmianę na plus,

– podwyżki otrzymało 67% przebadanych osób, w niektórych przypadkach pensje rosły w dwucyfrowym tempie.

Zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem specjalistów i menedżerów (za wyjątkiem obszaru IT) w 2019 r. spadło w porównaniu do roku poprzedniego. Średnio o dwie oferty rocznie mniej otrzymują pracownicy zatrudnieni w działach marketingu, HR, administracji, a także prawnicy. Nieznacznie mniejsze zainteresowanie ze strony pracodawców odczuli też inżynierowie, sprzedawcy oraz wyższa kadra zarządzająca. Wzrostowe tendencje dotyczą pracowników logistyki oraz rekordzistów – branży IT, gdzie średnia wynosi aż 25 ofert pracy rocznie, o 8 ofert więcej niż w 2018 r. Zmian nie odczuli finansiści, którzy otrzymują średnio 9 propozycji i są szczególnie chętnie zatrudniani przez prężnie rozwijające się w Polsce centra usług wspólnych.

Z analizy ekspertów Antal wynika, że największe zapotrzebowanie jest na pracowników z umiejętnościami informatycznymi, znającymi nowe technologie. Niezmiennie poszukiwani są także pracownicy, którzy posługują się biegle językami obcymi. Na topie są: włoski, francuski, niemiecki. Znajomość tych języków jest obecnie bardzo pożądana, szczególnie w sektorze finansowym i bankowości.

Oto lista najbardziej pożądanych zawodów w 2019 r.:

– IT: programista DevOps, programista software,

– produkcja przemysłowa: inżynier automatyki, inżynier robotyki, inżynier oprogramowania,

– SSC/BPO: księgowy księgi głównej, księgowy działu należności,

– finanse i księgowość: specjalista ds. podatków,

– sprzedaż i marketing: key account manager.

Z raportu wynika, że 60% specjalistów i menedżerów nie szuka aktywnie pracy, a 8% deklaruje brak zainteresowania jakąkolwiek zmianą pracy. Połowa respondentów sądzi, że jest w stanie znaleźć pracę adekwatną do swoich kompetencji i oczekiwań w mniej niż trzy miesiące. To sprawia, że oczekiwania kandydatów rosną. Jak wynika z ostatnio opublikowanego raportu Antal „Rotacja dobrowolna pracowników” coraz więcej pracowników odchodzi dobrowolnie z organizacji – to stanowi wyzwanie dla firm, ze względu na rosnące koszty rekrutacji. Dlatego tak ważne staje się zbudowanie atrakcyjnej oferty zarówno rekrutacyjnej, jak i rozwojowej. Oznacza to konieczność zaproponowania specjalistom nie tylko atrakcyjnego wynagrodzenia, ale również interesującej ścieżki kariery oraz pakietu benefitów. Dla specjalistów i menedżerów koniecznym warunkiem jest wyższe od dotychczasowego wynagrodzenie (73%). Na drugim miejscu znalazła się umowa o pracę (58%) Odsetek osób wskazujących ten element jako kluczowy wzrósł o 4,1 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego roku. Jednocześnie o dwa punkty procentowe spadł odsetek osób preferujących umowy B2B. Dla respondentów ważne są również elastyczne godziny pracy. Dla połowy kadry średniego i wyższego szczebla jest to warunek konieczny do rozpatrzenia propozycji nowego zatrudnienia.

Badanie Antal zostało przeprowadzone metodą CAWI w dniach 1-30 września 2019 r. Wzięło w nim udział 2225 specjalistów i menedżerów z całej Polski. Publikacja pełnego raportu „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” nastąpi w listopadzie br.