Aktualności | 2019-11-06
BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018

BHP zgodny z normą PN-ISO 45001: 2018


Uporządkowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wsparty ogólnymi procesami biznesowymi firmy, to podstawa do stworzenia bezpiecznych warunków pracy. Norma PN-ISO 45001 umożliwia ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania BHP we wszystkich organizacjach. Staranne planowanie, kontrolowanie i zaangażowanie organizacji, pracowników i wszystkich stron zainteresowanych są kluczowe do zapewnienia międzynarodowych standardów bezpieczeństwa w pracy.


Podczas wydarzenia zostaną omówione zarówno aspekty normalizacyjne, jak i prawne tego zagadnienia - poruszane tematy, to m.in.:


  • Systemy zarządzania i bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001:2018,

  • Poprawa skuteczności systemu zarządzania BHP w świetle normy PN-ISO 45001:2018,

  • Podstawowe terminy i definicje systemu zarządzania BHP wg PN-ISO 45001:2018,

  • Wyzwania wynikające z nowej normy ISO 45001 - akredytacja jednostek certyfikujących systemy zarządzania BHP,

  • System prawny w obszarze BHP.


Konferencja ma również zachęcić podmioty gospodarcze do włączenia się w prace normalizacyjne oraz pokazać, w jaki sposób można wpływać na treść norm na szczeblu krajowym i międzynarodowym.


Wydarzenie jest skierowane do pełnomocników systemów zarządzania, inspektorów BHP oraz doradców i konsultantów w zakresie systemu zarządzania BHP.

Bezpłatna konferencja odbędzie się 28 listopada br. w Warszawie. Obowiązuje rejestracja: https://www.pkn.pl/bhp-zgodnie-z-norma-pn-iso-45001-formularz

Liczba miejsc ograniczona.


Szczegółowe informacje oraz program konferencjinawww.pkn.pl


Patronat honorowy:Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Polskie Centrum Akredytacji. Patroni medialni: miesięczniki „ATEST-Ochrona Pracy”, „Problemy Jakości”, „Promotor BHP” oraz portal forumbiznesu.pl.