Aktualności | 2019-10-23
W Sosnowcu o oświetleniu

W Sosnowcu o oświetleniu

Targom towarzyszą konferencje, szkolenia, prezentacje:

– KONFERENCJA „Wybrane problemy techniki świetlnej”, Polski Komitet Oświetleniowy SEP;

– KONFERENCJA „Najnowsze technologie w branży oświetleniowej”, Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP, Biuro Badawcze ds. Jakości BBJ SEP, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-lightnig;

– KONFERENCJA „Jakość i bezpieczeństwo sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych”, Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o.;

– SZKOLENIE „Wymagania prawne rynku UE – nowa dyrektywa RoHS III oraz instrukcje i etykietowanie wg normy PN-EN 60598-1:2015”, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o.;

– PREZENTACJA „Prace rozwojowe oświetlenia LED – na podstawie doświadczeń w badaniach dla branży motoryzacyjnej”, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.

Bezpłatna rejestracja na stronie: https://www.exposilesia.pl/lumenexpo/2/2/pl/

Szczegółowy program: https://www.exposilesia.pl/lumenexpo/14/0/pl/