Aktualności | 2019-10-10
ETCC2020 Kraków, 2-4 września 2020

ETCC2020 Kraków, 2-4 września 2020

 • Sesje plenarne oraz równoległe sesje tematyczne

 • Sesje posterowe

 • Wystawy

 • Seminarium „Summer School” dedykowana młodym naukowcom

Zapraszamy do zgłaszania streszczeń w celu prezentacji referatów lub posterów w trakcie kongresu ETCC2020 - European Technical Coatings Congress , który odbywać się będzie w dniach 2-4 września 2020 w Krakowie.

Bliższe informacje o kongresie na stronie: www.etcc2020.org

Ważne daty:

-Termin nadesłania streszczeń 30 styczeń 2020

-Informacja dla autorów zgłoszeń 30 marzec 2020

Szczegółowe informacje znajdzą Państwo pod adresem: www.etcc2020.org/en/congress/application-docs

Prezentacje w trakcie Kongresu dotyczyć będą najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych dla farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych

Tematyka referatów i posterów w szczególności powinna obejmować:

 • Najnowsze osiągnięcia naukowe techniczne w dziedzinie farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych

 • Stosowanie polimerów oraz pozostałych surowców i materiałów

 • Materiały do ochrony antykorozyjnej

 • Prawodawstwo dotyczące produktów i procesów

 • Kompozycje chemiczne produktów i ich własności

 • Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska

 • Postęp w technologii oraz produkcji

 • Urządzenia i instalacje produkcyjne

 • Metody i urządzenia do aplikacji

 • Badania i pomiary, systemy jakościowe

 • Degradacja termiczna i atmosferyczna powłok lakierowych

Eksperci z największych europejskich i światowych producentów, instytutów i uczelni przedstawią referaty i prezentacje o najwyższym stopniu nowości. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do współpracy międzynarodowej, zdobycia aktualnej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w zakresie surowców, produktów, urządzeń, badań rozwojowych oraz testowania.

Szczegóły dostępne są na stronie kongresu www.etcc2020.org

Kontakt e-mailowy: etcc2020@sitpchem.org.pl

W razie dodatkowych pytań informacjami służą:

Józef Kozieł - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego; koziel.jozef@gmail.com

Maria Zielecka - Przewodnicząca Komitetu Naukowego; zielecka.etcc2020@sitpchem.org.pl