Aktualności | 2019-10-09
Konferencja pod patronatem MEN

Konferencja pod patronatem MEN

Konferencja pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Aby sprostać wymaganiom czwartej rewolucji przemysłowej, konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniego kapitału ludzkiego
– specjalistów posiadających nowe kwalifikacje i umiejętności. Niezdefiniowane jeszcze dzisiaj obszary, będą wymagały nowych kompetencji i nowych specjalistów. Tempo tego procesu już powoli odczuwamy, dlatego konieczne będą kolejne zmiany zawodu, przekwalifikowania, specjalistyczne kształcenie ustawiczne związane poznawaniem i wykorzystaniem nowych technologii. Wszystko to sprawia, że edukacja i kształcenie kadr dla Przemysłu 4.0 i rynku usług odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu społeczeństwa do działania w obliczu nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej.

Głównym celem konferencji jest eksponowanie potrzeb nowoczesnego przemysłu i usług w zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych oraz prezentacja aktualnych i perspektywicznych działań Naczelnej Organizacji Technicznej i Związku Rzemiosła Polskiego a także partnerów konferencji na rzecz wspierania kształcenia zawodowego. Konferencja to okazja do wymiany poglądów i oczekiwań różnych środowisk związanych z kształceniem zawodowym.

Szczegóły na https://enot.pl/aktualnosci/item/1416-konferencja-ksztalcenie-zawodowe-na-potrzeby-przemysly-40-i-rozwijajacego-sie-rynku-uslug