Aktualności | 2019-09-30
FORUM BRANŻY OBUWNICZEJ I SKÓRZANEJ

FORUM BRANŻY OBUWNICZEJ I SKÓRZANEJ

PROGRAM WYDARZENIA:

9.45 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 – 11.15 Wystąpienie P. Gustavo Gonzalez-Quijano (COTANCE) na temat obecnej sytuacji i perspektyw dla sektora skórzanego w Europie (ze szczególnym uwzględnieniem branży garbarskiej). Wskazanie narzędzi ochrony rynku i zachowania zdrowej konkurencji, jakimi mogą być odpowiednie przepisy/projekty unijne.

11.15 – 11.30 PRZERWA KAWOWA

11.30 – 12.45 Prezentacja obecnych tendencji panujących na rynku wewnątrzunijnym w kontekście zapewnienia wzrostu konkurencyjności firm. Dyskusja oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w najistotniejszych kwestiach związanych z branżą obuwniczą (bariery wzrostu firm, oznakowanie „Made In”, egzekwowanie rozporządzenia REACH).

12.45 – 13.30 Prezentacja prawnych możliwości tworzenia wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie eksportu (model włoski, niemiecki, portugalski)
– mec. Jacek Bieniak, Kancelaria BSWW Legal & Tax z Warszawy.

13.30 – 14.15 Prezentacja programu promocji branży oraz ochrony rynku przed napływem towarów niskiej jakości (przykłady innych branż, w których takie programy były już wdrażane)
– eksperci z Grupy Doradztwa Strategicznego z Warszawy.

14.15 – 14.30 Sygnowanie wypracowanych stanowisk oraz pism/wystąpień kierowanych do decydentów na poziomie krajowym i unijnym.

14.30 – 15.00 WSPÓLNY OBIAD połączony z dyskusją. ZAKOŃCZENIE FORUM

Wstęp na Forum jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail: sekretariat@pips.pl

Szczegółowy program wydarzenia na stronie: http://www.pips.pl/forum-branzy-obuwniczej-i-skorzanej-10-10-2019-warszawa-2/