Aktualności | 2019-09-17
Targi LUMENexpo w Sosnowcu

Targi LUMENexpo w Sosnowcu

LUMENexpo to spotkanie świata nauki i praktyki, któremu towarzyszyć będą konferencje i szkolenia, m.in.:

– konferencja „Wybrane problemy techniki świetlnej” – Polski Komitet Oświetleniowy SEP,

– konferencja branżowa dotycząca oświetlenia ­– Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP, Biuro Badawcze ds. Jakości BBJ SEP, Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego POL-lighting,

– konferencja „Jakość i bezpieczeństwo sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych” – Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z o.o., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o.,

– szkolenie „Wymagania prawne rynku UE – Nowa dyrektywa RoHS III oraz instrukcje i etykietowanie wg normy PN-EN 60985-1:2015” – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o.,

– prezentacje firmowe, m.in. na temat symulacji światła.

Wydarzenie skierowane jest do branży oświetleniowej i elektrotechnicznej, zakres tematyczny obejmuje m.in.:

– oświetlenie przemysłowe i zewnętrzne,

– specjalistyczne oświetlenie LED, oświetlenie miejsc pracy,

– oświetlenie drogowe, parkowe, obiektów sportowych,

– oświetlenie awaryjne, przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe,

– oświetlenie architektoniczne,

– źródła światła,

– automatyka budynkowa,

– systemy sterujące, pomiarowe,

– układy zasilania,

– sprzęt elektryczny, kable i przewody, izolacje, złącza, oznaczniki, przepusty,

– urządzenia łączeniowe i rozłączeniowe.

Więcej szczegółów na stronach: http://www.lumenexpo.pl/ oraz http://www.salonelektrotechniki.pl/