Aktualności | 2019-09-06
Bezpieczeństwo pracy w służbie zdrowia

Bezpieczeństwo pracy w służbie zdrowia

Konferencja odbędzie się 1 października 2019 r. w auli Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu.

Partnerzy konferencji: Państwowa Inspekcja Pracy – oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Państwowa Inspekcja Sanitarna – oddział w Kaliszu, Urząd Dozoru Technicznego – oddział w Ostrowie Wielkopolskim.

W programie przewidziano wystąpienia przedstawicieli organizatorów:

– Agnieszki Szczygielskiej – CIOP – PIB,

– Radosława Kołacińskiego – dyrektora szpitala,

– Piotra Kaczmarka – prezesa oddziału OSPSBHP w Kaliszu.

Zaplanowano także wykłady dotyczące:

– urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w służbie zdrowia (przedstawiciel UDT),

– realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych programu dofinansowania przedsiębiorstw, w tym wykorzystania programu w zakładach służby zdrowia (przedstawiciel ZUS),

– czynników biologicznych w służbie zdrowia (przedstawiciel PIS).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmuje oddział OSPSBHP w Kaliszu, e-mail: piotrkaczmarek@interlis.pl