Aktualności | 2019-09-04
Współpraca człowieka z robotem

Współpraca człowieka z robotem

Zagadnieniom tym będzie poświęcony wykład na 12. ogólnopolskiej konferencji miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy, która odbędzie się w listopadzie w Zegrzu. Dr Adrian Kampa omówi przykłady zastosowania technicznych, programowych i organizacyjnych środków redukcji ryzyka zawodowego w systemach zrobotyzowanych.

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas wykładu:

– charakterystyka robotów przemysłowych, obszary zastosowania, identyfikacja zagrożeń;

– wymagania bezpieczeństwa dla robotów w świetle dyrektywy maszynowej i norm bezpieczeństwa;

– zasady bezpiecznej pracy z robotami;

– analiza wybranych wypadków z udziałem robotów;

– integracja systemów zrobotyzowanych;

– tendencje rozwojowe w robotyce – roboty rozpoznające otoczenie, roboty współpracujące;

– środki redukcji ryzyka – techniczne, programowe, organizacyjne.

Wykład wygłosi: dr inż. Adrian Kampa - nauczyciel akademicki, Politechnika Śląska; absolwent Politechniki Śląskiej, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych; staż przemysłowy FAMUR S.A. - stanowisko: technolog obróbki skrawaniem; zainteresowania zawodowe związane z inżynierią mechaniczną i nowoczesnymi technologiami, w tym automatyzacją i robotyzacją procesów produkcji, modelowaniem i symulacją procesów produkcji, bezpieczeństwem maszyn i robotów, inżynierią produkcji i zarządzaniem oraz perspektywami Przemysłu 4.0; prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, dwóch książek i skryptów.

Więcej informacji i rejestracja na konferencję: https://www.atest.com.pl