Aktualności | 2019-09-03
Mniej wypadków przy pracy

Mniej wypadków przy pracy

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości wystąpił w górnictwie i wydobywaniu (3,22), dostawie wody, gospodarce ściekami i odpadami rekultywacji (2,66), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (1,97). Natomiast najbezpieczniej było w branży informacji i komunikacji, gdzie współczynnik wypadkowości wyniósł 0,24 oraz w pozostałej działalności usługowej i działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie wyniósł 0,30. Zgodnie z najnowszym raportem GUS kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi spowodował niecałe 5 proc. wszystkich wydarzeń powodujących uraz. Najwięcej pracowników zostało poszkodowanych w wyniku zderzenia z lub uderzenia w nieruchomy obiekt (35 proc.), uderzenia przez obiekt w ruchu (20 proc.) czy też kontaktu z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (17 proc.). Ponadto w 60 procentach wypadków ich przyczyną jest nieprawidłowe zachowanie pracownika.

Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa przez stworzenie odpowiednich warunków pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Jednocześnie równie istotne jest uświadamianie pracownikom ich wpływu na stan bezpieczeństwa w miejscu pracy. Ten aspekt oraz uwrażliwianie kadry na przestrzeganie zasad bhp powinny iść w parze z przekazywaniem pracownikom umiejętności udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji, kiedy już doszło do wypadku – przekonuje Koalicja Bezpieczni w Pracy. Tymczasem statystyki CBOS są nieubłagane: tylko 67 proc. Polaków potrafi udzielać pierwszej pomocy. Niestety zaledwie 19 proc. jest pewnych swoich umiejętności. Badania pokazują, że bardzo często fakt nieudzielenia pierwszej pomocy jest skutkiem niewiedzy i niepewności.