Aktualności | 2019-08-14
Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Odpowiadając na zapotrzebowanie służby bhp, która chce doskonalić swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy i dowiedzieć się więcej na temat systemu udzielania pierwszej pomocy w zakładach pracy, podczas 12. ogólnopolskiej konferencji ATESTU w Zegrzu zostaną zorganizowane warsztaty „Pierwsza pomoc w zakładach pracy”. Zajęcia warsztatowe (8 godzin zegarowych) będą poprzedzały właściwą konferencję i rozpoczną się we wtorek 19 listopada.

W ramach warsztatów zostaną omówione wymagania prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy, ale przede wszystkim będzie to praktyczne szkolenie i ćwiczenia z użyciem profesjonalnego sprzętu do nauki pierwszej pomocy, a także symulacje wypadkowe mające na celu przybliżenie akcji ratunkowej i racjonalnego myślenia przy jej prowadzeniu. W programie m.in.: ocena sytuacji i poszkodowanych, postępowanie w przypadku krwotoku, zaopatrywanie ran oraz urazów układu kostnego, podstawowe zabiegi resuscytacyjne, ewakuacja. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DzU poz. 1632).

Warsztaty poprowadzi: Andrzej Dziedzic – biegły sądowy z zakresu bhp, specjalista ds. bhp, ekspert ds. bhp certyfikowany przez CIOP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, ratownik KPP oraz instruktor EFR, FACC, absolwent studiów podyplomowych: „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” (CIOP-PIB) oraz „Prawo dowodowe” (Uniwersytet Jagielloński), właściciel Biura Doradczo-Usługowego BHP w Dąbrowie Tarnowskiej, autor licznych publikacji o tematyce bhp w prasie branżowej. Wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz przez dyrektora CIOP-PIB za aktywność w promowaniu bhp w małych i średnich przedsiębiorstwach. Laureat ZŁOTYCH SZELEK, organizator, wykładowca, prelegent oraz uczestnik konferencji naukowych, kursów i szkoleń, członek oddziału OSPSBHP w Tarnowie.

Więcej informacji i rejestracja na warsztaty na stronie: https://www.atest.com.pl/konferencja