Aktualności | 2019-08-13
Targi ENEX 2020

Targi ENEX 2020

– FORUM SOLAR+ – ogólnopolska konferencja skierowana do przedstawicieli branż fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych oraz inwestorów, władz samorządowych i wszystkich pasjonatów energetyki słonecznej;

– FORUM POMP CIEPŁA – konferencje, prezentacje oraz integracja przedstawicieli branży energetyki odnawialnej, w tym głównie pomp ciepła;

– PASAŻ ENERGETYCZNY podzielony na trzy strefy: konferencyjną, wystawową oraz strefę areny pasażu energetycznego.

Nie zabraknie również konferencji i kongresów:

– KONGRES PORT PC – spotkanie ma na celu integrację branży pomp ciepła, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami, w trakcie kongresu przedstawione zostaną praktyczne narzędzia pomagające zaprojektować instalację fotowoltaiczną;

– KONFERENCJA ENERGIA PL – poświęcona tematyce magazynowania energii w odniesieniu do rynku energetyki oraz elektromobilności w kontekście szybkiego ładowania; na konferencji przedstawione będą najnowsze trendy, projekty oraz rozwiązania; omówione zostaną regulacje prawne, bezpieczeństwo zasilania odbiorców energii elektrycznej, narzędzia pomagające zaprojektować instalację fotowoltaiczną.

Więcej informacji na stronie: http://targikielce.pl/pl/enex.htm/


Fotografia: Abby Anaday @aalteredstaate