Aktualności | 2019-08-12
Targi LUMENexpo '19

Targi LUMENexpo '19

Wystawcy zaprezentują: oświetlenie przemysłowe i zewnętrzne, specjalistyczne oświetlenie LED, oświetlenie drogowe, parkowe, obiektów sportowych, oprawy oświetleniowe przeznaczone dla różnych segmentów przemysłu, przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe, oświetlenie awaryjne, oświetlenie architektoniczne, oświetlenie miejsc pracy, źródła światła, automatykę budynkową, systemy sterujące, pomiarowe, układy zasilania, sprzęt elektryczny, kable i przewody, izolacje, złącza, oznaczniki, przepusty, urządzenia łączeniowe i rozłączeniowe, pomiary elektryczne.

LUMENexpo towarzyszyć będą również konferencja „Jakość i bezpieczeństwo sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych” organizowana przez Zakłady Badań i Atestacji ZETOM im. prof. F. Stauba w Katowicach, konferencja branżowa dot. oświetlenia organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Biuro Badawcze ds. Jakości BBJ SEP, szkolenie prowadzone przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC, a także liczne prezentacje firmowe.

Więcej szczegółów znajduje się na stronach: https://www.lumenexpo.pl/ oraz https://www.salonelektrotechniki.pl/