Aktualności | 2019-08-09
Promocja zdrowie w firmie

Promocja zdrowie w firmie

Podczas 12. ogólnopolskiej konferencji ATESTU, która obędzie się w Zegrzu w listopadzie, organizujemy warsztaty, na których pracownicy służby bhp będą mogli dowiedzieć się, jak przygotować skuteczny program promocji zdrowia w zakładzie pracy. Włączanie się w realizację takich programów (a nawet prowadzenie ich) to szansa dla nowoczesnych behapowców, szukających nowych sposobów poprawy warunków pracy i wpływania na pracodawców oraz pracowników.

Celem warsztatów jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do przygotowania skutecznego programu promocji zdrowia w zakładzie pracy. Podczas interaktywnych zajęć uczestnicy znajdą odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Co do praktyki zarządzania zdrowiem w firmie wnosi koncepcja promocji zdrowia? Na jakich teoriach i dowodach naukowych opiera się promocja zdrowia w pracy? Na czym polega skuteczność programu promocji zdrowia i jak ją oceniać? Do kogo jest adresowany program promocji zdrowia, jakie problemy rozwiązuje, jakie potrzeby zaspokaja? Kto powinien uczestniczyć w przygotowaniu skutecznego programu? Czyjego poparcia wymaga promocja zdrowia w firmie i jak zdobywać wsparcie dla niej? Jak diagnozować potrzeby zdrowotne firmy i oczekiwania personelu? Jakie cele wyznaczać w programach promocji zdrowia? Czym się charakteryzuje plan skutecznego wdrożenia i jak go przygotować? Jakie ryzyka warto uwzględnić w planowanym wdrożeniu i jak nimi zarządzać? Jak zaplanować ewaluację programu promocji zdrowia? Jak komunikować kwestie dotyczące zdrowia w firmie?

Warsztaty poprowadzą: dr Elżbieta Korzeniowska i dr Krzysztof Puchalski – socjologowie zdrowia z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, badacze rozwoju i uwarunkowań promocji zdrowia w firmach, laureaci nagrody Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) za wybitny wkład w badania tego obszaru, konsultanci programów zarządzania zdrowiem w przedsiębiorstwach, autorzy cenionych – krajowych i międzynarodowych – poradników, opracowań i narzędzi z zakresu praktyki wdrożeniowej, twórcy i animatorzy Ogólnopolskiej Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy.

Informacje o konferencji i rejestracja na warsztaty: https://www.atest.com.pl/konferencja