Aktualności | 2019-07-24
Nowa sonda chloru całkowitego

Nowa sonda chloru całkowitego

Systematyczna dezynfekcja jest niezbędnym etapem w procesie uzdatnianiu wody, a także ze względu na wymogi prawne, w wielu innych aspektach. Pozwala ona utrzymać bezpieczeństwo ludzi i systemów, przed chorobami oraz uszkodzeniami. W każdym przypadku nieodzowna jest kontrola wysokości stężeń dezynfektantów, ponieważ ich wysokie dawki mogą być toksyczne. Czujnik Memosens CCS120D chloru całkowitego pomaga uzyskać optymalne efekty dezynfekcji, dostarczając stabilnych oraz realnych wartości pomiarowych.

Bezpieczeństwo dzięki długoterminowej stabilności

Czujnik chloru całkowitego wyposażony jest w specjalną wypukłą membranę, wykonaną z gęstego materiału, odpornego na zabrudzenia oraz na powstawanie biofilmu. Ultradźwiękowe spawy membranki pomiarowej zapewniają jej integralność, zapobiegając równocześnie rozcieńczaniu wewnętrznego elektrolitu. Wszystko razem gwarantuje długoterminowo stabilne pomiary i bezpieczeństwo prowadzenia procesu dezynfekcji, wraz z archiwizacją niezbędnych wartości pomiarowych.

Oszczędności w zużyciu środków chemicznych

W wielu aplikacjach, związanych z dezynfekcją ścieków, wymagany jest monitoring stężenia resztkowego stosowanych dezynfektantów. Dzięki specjalnie zaprojektowanej membrance pomiarowej czujnik Memosens CCS120D zapewnia szybki czas odpowiedzi i wspomaga dokładne dozowanie środków dezynfekcyjnych, przyczyniając się do ich optymalnego zużycia, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów.

Wzrost wydajności procesu

Czujnik chloru całkowitego jest wyposażony w sprawdzoną technologię Memosens. Umożliwia ona bezpośrednie uruchomienie nowego urządzenia, bez wcześniejszej kalibracji. Podczas normalnej pracy, użytkownik może wykonać kalibrację w laboratorium lub warsztacie, by następnie włączyć je do procesu z wykorzystaniem funkcjonalności plug&play. Dzięki temu czas bez pomiaru jest ograniczony do minimum. Dodatkowo, bezstykowa transmisja danych eliminuje wszystkie błędy pomiarowe, nawet te pochodzące od wilgoci i korozji.

Dezynfekcja oparta na związkach chloru jest nadal bardzo popularna

Dla przykładu, w ostatnich latach dezynfektant w formie podchlorynu sodu, dający w efekcie chlorowania chlor wolny, jest jednym ze środków pierwszego wyboru. Dostępny komercyjnie, bez specjalnych zabiegów kondycjonowania, jest praktycznie gotowy do użycia. Czujnik Memosens CCS120D to idealny sensor, który w łatwy sposób może mierzyć chlor całkowity, bez kompensacji od pH, w medium zawierającym również chlor wolny. Wspomaga pracę operatorów i monitoruje zgodność z wytycznymi legislacyjnymi. Optymalizacja procesów uzdatniania i dezynfekcji wody procesowej, oraz do powtórnego użycia, to jego naturalne środowisko.