Aktualności | 2019-06-28
Negocjacje między UE, a Mercosur

Negocjacje między UE, a Mercosur

Sektor produkcji mięsa drobiowego jest jedną z gałęzi unijnego rolnictwa, która zostanie najbardziej dotknięta skutkami wejścia w życie umowy handlowej między UE a Mercosur, dającej krajom Ameryki Południowej możliwość istotnego zwiększenia eksportu mięsa drobiowego na rynek wspólnotowy.

Głównym beneficjentem tego porozumienia będzie Brazylia, która jest największym światowym eksporterem mięsa drobiowego – do samej Unii Europejskiej sprzedaje go blisko 500 000 ton rocznie.

Dzieje się tak pomimo, iż kontrole przeprowadzone m.in. w roku 2013, 2017, 2018 przez właściwe organy Komisji Europejskiej, ujawniły szereg poważnych niezgodności brazylijskiego systemu nadzoru nad produkcją żywności z unijnymi przepisami, nie mówiąc o słynnym skandalu „Carne Fraca” z 2017 r., który skutkował wykreśleniem z listy brazylijskich dostawców na rynek UE aż 20 tamtejszych zakładów!

Przepisy UE ściśle regulują kwestie dotyczące zapewnienia wysokich standardów związanych z dobrostanem zwierząt, bezpieczeństwem żywności i ochroną środowiska . Unijny sektor drobiarski spełnia na każdym etapie produkcji najbardziej restrykcyjne wymogi zgodnie z ideą „od pola do stołu” . Pozwala to utrzymać zaufanie konsumentów do bezpieczeństwa i jakości drobiu, dostarczanego przez europejskich producentów.

Dlatego też zgoda na przyznanie Brazylii dodatkowych kontyngentów eksportowych do Unii Europejskiej jest całkowicie nie do przyjęcia, w szczególności, że istnieją niepodważalne dowody, zgromadzone przez właściwe służby Komisji Europejskiej, wskazujące na nieprzestrzeganie przez tamtejszych producentów norm unijnych.

Dopuszczenie większej ilości drobiu z Brazylii na rynek UE może budzić sprzeciw przede wszystkim z punktu widzenia interesu milionów unijnych konsumentów, którzy powinni mieć dostęp do informacji na temat pochodzenia żywności, nie tylko kupowanej w sklepach, ale również oferowanej w lokalach gastronomicznych. Większość mięsa importowanego z Brazylii wykorzystywana jest bowiem przez restauracje, bary czy stołówki lub trafia do zakładów przetwórczych, a więc nie podlega obowiązkowi podawania skąd pochodzi surowiec. Oznacza to, że konsumenci nie będą mieć świadomości, iż spożywają drób wyprodukowany w warunkach niezgodnych ze standardami unijnymi. Należy zatem zadać pytanie czy obywatele UE są na to przygotowani?

Powyższe sprawia, że unijna branża drobiarska nie może zaakceptować żadnych ustępstw, przewidywanych w ramach negocjacji umowy handlowej z krajami Mercosur. Stawką jest utrzymanie zaufania europejskich konsumentów do drobiu w ogóle i zadbanie o to, by żywność, którą spożywamy, była wytwarzana zgodnie z najwyższymi standardami.

Przedstawiciele unijnego sektora produkcji mięsa drobiowego, w tym KRD-IG, apelują do Komisji Europejskiej, nowo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego oraz władz państw członkowskich UE o podjęcie skutecznych odpowiednich działań mających na celu odrzucenie każdej formy przedmiotowej umowy, narażającej przyszłość unijnego sektora mięsa drobiowego.

Kontakt dla mediów:

Biuro Prasowe Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej

Adrian Słojewski

Partner of Promotion

a.slojewski@partnersi.com.pl

22 858 74 58 wew. 67